Utvikling av park og grønt i Jåttåvågen 2

befaring: Marie Sannæss Hoelseth og Sigurd Oland Nedrelid fra Asplan Viak På befaring – Harald Krohn Pettersen, Sigurd O. Nedrelid, Hassan Jazbani, Marie S. Hoelseth og Gunnar Nygård.
Del på Facebook

I begynnelsen av april fikk Hinna bydel besøk av 2 fagkonsulenter fra Asplan Viak i Oslo. Marie Sannæss Hoelseth og Sigurd Oland Nedrelid var på oppdrag for Stavanger Utvikling i forbindelse med planlegging og utvikling av nye grøntområder i Jåttåvågen 2.

 

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Prosjektet fagkonsulentene er involvert i har hatt fokus på brukermedvirkning fra dag én.  I denne omgang var to brukergrupper valgt ut som fokusgrupper.  De unge og de eldre. Brukergruppene besto av elever fra Jåttå videregående og Hinna ungdomsskole samt 4 aktive pensjonister bosatt i Hinna bydel.  Samtidig ble det også sendt ut en spørreundersøkelse til beboere, arbeidstakere og andre aktører i området.

Det er ingen tvil om at interessen for utvikling av park og grønt i dette området er stor.  Fagkonsulentene kunne fortelle at de allerede hadde mottatt rundt 300 svar.  Spørreundersøkelsen gikk i korthet ut på å gi innspill på hvordan du mener Jåttåvågen 2 skal bli når det gjelder park og grønt.

Som representanter for de eldre møtte Harald Krohn-Pettersen og Gunnar Nygård fra Hinna Park Velforening, Hinnabeboer Hassan Jazbani og Grethe Eriksen.

Deltakerne i fokusgruppen var alle opptatt av brukervennlige områder hvor alle generasjoner kunne møtes, delta og være aktive sammen.  Det ble snakket om grønt og farger, nærhet til sjø, bademuligheter, turstier, piknikkområder, skjermede uteområder, benker med ryggstø, kajakkhotell m.m.

Fagkonsulentene noterte, og det ble foretatt en befaring i området.  Deretter skal Asplan Viak utarbeide et underlag / informasjonsmateriell til landskapsarkitektene.  Som igjen skal prosjektere og tegne ut grøntområdene. Vi gleder oss til å ta områdene i bruk.