Skolen med flest søkere

Hetland vgs med nytt tilbyg
Del på Facebook
Hetland videregående

Hetland vgs er den skolen som de siste årene har vokst mest i areal og blitt mest populær for elever som søker plass i videregående ­skoler i Stavanger.  Vi besøkte Medier og kommunikasjonslinjen hvor en liten gjeng elever jobbet med prøveeksamen som skulle leveres uken etter.  Temaet var brennaktuelt.  Hvordan få ned ­bruken av mobil?

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Det var også første dag med russedress.  Slett ikke alle i klassen var opptatt av å følge den trenden.  Noen hadde – andre hadde ikke.  Dette var en bevisst klasse.

Søkertallene til Medier- og kommunikasjonslinjen har variert.  VG1 hadde fullt hus i 2023 etter noen år med litt lavere tall.  2024 blir også fulltallig, og totalt tilbys 90 elevplasser over de tre utdanningsårene.

Linjen har endret seg de senere år og gir nå generell studiekompetanse i løpet av tre års skolegang.  Det betyr flere teoretiske fag enn tidligere.  I tillegg til en mengde spennende andre fag.

Avdelingsleder Marit Gjerde: Foran den tidligere takløse og asfalterte skolegården.

Hvem passer denne linjen for?

På Medier og kommunikasjonslinjen får du muligheten til å utvikle dine kreative evner.  Du lærer å kommunisere, lage og produsere innhold til avis, film, radio, TV og digitale medier.  I tillegg lærer du om foto og grafisk design.  Du får generell studiekompetanse og ikke minst høy digital kompetanse.

Skolen har moderne utstyr og programvare til medieproduksjon med eget studio for produksjon av lyd, film og foto.  Da vi var på besøk var 2 jenter opptatt med å lage en podcast i studio.

– Skolen er bevisst på å bruke ulik kompetanse og interessante lærerkrefter, forteller avdelingsleder Marit Gjerde. – Tidligere underviste for eksempel bluesartisten Reidar Larsen om lyd.  Foreldre- og besteforeldregenerasjonen digger ham, og vi vet at han kan lyd.

Undervisningen er preget av både praktisk arbeid og gruppearbeid med god variasjon mellom individuelt arbeid og jobbing i grupper.  Hver tirsdag og torsdag har elevene studieøkter hvor de i stor grad selv eier tiden.

Når det gjelder fremmedspråk, tilbys nivå 2 i tysk, spansk og fransk og i matematikk kan velges mellom 1P og 1T.

Prøveeksamen diskuteres: Emilie Linea Dale, lærer Marius Vervik og Tobias Dverseth.

Godt samarbeid

Det samarbeides godt med ulike bedrifter. Sist høst leverte elevene blant annet fotobidrag til Fretex for å fremme salg av brukte klær, og prøveeksamenen er knyttet opp mot Helsenorge.

Skolen har vokst

Høsten 2023 kunne skolen ta i bruk en ny fløy som ga 50% økning i areal.  Elevantallet har vokst fra ca. 650 til ca. 800 elever, og skolen er i dag en av Stavangers aller største videregående.  Tilbygget er stilig og godt tilpasset de eldre bygningene.  Resultatet er så godt at tilbygget ble nominert i konkurransen Årets bygg i regi av Byggeindustrien.

Hetland vgs er kjent for et godt læringsmiljø og høy trivselsfaktor.  Det er lett å forstå når du besøker skolen og får det bekreftet gjennom høye søkertall.

Elevarbeid laget for Fretex. Emilie og Tobias er modeller.