Ønsker to skoler på Vaulen

Vaulen skole: Flertall for to skoler.
Del på Facebook

Den nye skolen ble ikke godkjent etter inn­sigelse fra Statsforvalteren. Flertallet i kommune­styret ønsker nå å bygge to skoler, en på eksisterende tomt, og en på ny tomt i Mariero-­området. I mellomtiden håper de å få på plass en midlertidig skole.

ingrid smistad nyland
ing_smi@hotmail.com

Vaulen skole er Stavangers største barneskole og har 734 elever pr 1. januar 2024. Den nye skolen skulle være en B28-skole, med plass til 840 elever. Etter innsigelse fra Statsforvalteren har byggeprosjektet til den nye skolen vært under behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet. De støttet innsigelsen til Statsforvalteren som sier at eksisterende tomt er for liten for utbygging av den nye skolen, og at utearealet er for lite iht. krav. Dette betyr at nye Vaulen skole blir utsatt på ubestemt tid, til stor frustrasjon for mange lærere, elever og foresatte.

Midlertidig skole

Tilstanden på dagens skole blir stadig verre, og et bedre tilbud er helt nødvendig i følge FAU leder på Vaulen skole, Fay Veronika Kristensen.

– Vi i FAU er opptatt av at det skal være nok skoleplasser, gode arbeidsforhold og at elevene har de arealene de har krav på. I dag har de for eksempel ikke sløydsaler, kunst og håndverksrom, eller grupperom for elever som trenger å skjermes. Det er dårlig toalettforhold og gymsalen er liten. I tillegg er store deler av utearealet trist, forklarer Kristensen.

Leder i Utvalg for oppvekst og utdanning, Mette Vabø (V), kan fortelle at flertallet i kommunestyret ønsker å få på plass en midlertidig skole og at arbeidet er godt i gang.

– Det var til politisk behandling i Utvalg for Utbygging i april. Nå håper vi på å snarlig komme i gang med å få på plass nødvendig infrastruktur og det midlertidige bygget ved Sørmarka Arena, sier Vabø.

I handlings- og økonomiplanen er det satt av midler til midlertidig skole og prosjektleder for modulbygg er på plass. Signalene er at det midlertidige bygget kan stå klart ved skolestart i august 2025. FAU-lederen håper de får til dette.

– Vi er bekymret for at kommunedirektøren bare trenerer midlertidig bygg når det ikke er noe vedtak om ny skole. Vårt ønske er at vi kan jobbe parallelt med ny og midlertidig skole, og at en midlertidig skole kan vare over flere år. De fleste barna vil få lengre skolevei, derfor er det viktig å sørge for en trafikksikker skolevei til midlertidig skole og skoletransport for de elevene som får lengst skolevei. Dette er noe vi jobber med.

To skoler

Dersom det skal bli en stor skole på Vaulen, må kommunen ha større tomt. Alternativet er to skoler, en på eksisterende tomt og en ekstra skole i Mariero-området.

– Vi er veldig glade for at politikerne som styrer, med flertallet i spissen, krever at den midlertidige skolen må iverksettes umiddelbart. Vi skjønner ellers at det ses på alle muligheter, men at det er et ønske om to skoler som løsning. En oppgradering av Vaulen skole og en ny skole på Mariero. Vi i bydelsutvalget tror at dette er en god løsning nå når nye Vaulen skole ikke ble godkjent, sier Leder i Hinna bydelsutvalg, Ine Helvik.

Ryddeaksjon mandag 13. mai

Tradisjonen tror blir det organisert en rydde­aksjon i bydelen om våren og i år går den av stabelen mandag 13ende mai. Alle skolene og noen barnehager har meldt seg på.

Samtidig oppfordres vi alle til å rydde i vårt nabolag eller i felles arealer som lekeplasser, turstier og strender i kommunedelen. Du kan kontakte Hold Norge Rent for å avtale henting av utstyr dersom du har behov for ryddeutstyr. Vil du vite mer om Hold Norges Rent sine aktiviteter finner du informasjon her: https://holdnorgerent.no/nasjonale-ryddedugnader

Dersom du er interessert i å lage egne faste ‘rydde grupper’ eller lignende prosjekter i bydelen, kan du gjerne ta kontakt med Sunniva Roberts i Hinna Frivilligsentral på sunniva.s.roberts@stavanger.kommune.no for å legge til rette for dette, eventuelt søke om utstyr/tillatelser mm.