Forus og Gausel legesenter åpnet 2. mai

Gullspennetunet 1: Nytt legesenter
Del på Facebook

Forus og Gausel legesenter åpnet i nyoppussede lokaler i Gullspennetunet 1 på Hinna torsdag 2. mai.

Tre leger vil være tilknyttet det nye legesenteret. Pasienter ved tidligere Forus legesenter som ble overflyttet til Stavanger Brygge legesenter, ble automatisk fordelt på de tre legene ved det nye legesenteret. Andre pasienter vil ikke bli tatt opp den første måneden etter åpningen. Det har likevel vært anledning til å sette seg på venteliste når fastlegelistene ved Forus og Gausel legesenter ble lagt ut på www.helfo.no i løpet av april.