Usikker framtid for Hinnavis – og for bydelsavisene

Bydelsaviser
Bydelsaviser
Del på Facebook

Kommunedirektøren la i fjor ­sommer fram et dokument-­utkast som innebar at ­Stavanger kommune ikke lenger ville ta ansvaret for bydelsavisenes ­økonomi. Budsjettet for 2024 bekreftet at bydelene blir ny ­juridisk eier av avisene, og overtar dermed det økonomiske ansvaret. Hvordan dette skal organiseres er fortsatt uklart og er også årsak til betydelig usikker­het i bydels­avisene.

Bydelsaviser
Bydelsaviser

gottfred tunge
gottfred.tunge@icloud.com

Stavanger kommunes tidligere tilskudd og støtte, har ikke dekket kostnadene for de enkelte bydelers ulike utgivelser. Bydelene har forskjellige modeller for trykk, distribusjon og antall utgivelser. Avisene blir distribuert gratis og gis ut til alle innbyggerne.  Kostnadene totalt sett er langt på vei blitt dekket gjennom eget annonsesalg. Bydelsavisene har ingen fast ansatte, men betaler honorar for redaksjonelle bidrag.

Situasjonen er slik at seks bydelsaviser i Stavanger, må skape en ny plattform for å kunne fortsette driften med et realistisk budsjett. Samarbeid på tvers er etablert og gir grunnlag for en viss optimisme. Men uten en driftsmodell som har en langsgående langsiktig plan for driften, går dette ikke i hop.

I Hinnavis har avisens tidligere styre sammen med nyvalgt bydelsleder Ine Hellvik tatt initiativ til å utarbeide og foreslå mulige løsninger for fortsatt drift. Bydelsutvalget for Hinna bydel er tydelige på at Hinnavis er et viktig talerør for befolkningen. Å nå ut med god informasjon om det som skjer av stort og smått i bydelen, følge opp viktige saker og gi egne innbyggere plass til innspill og kommentarer, er viktig for Hinna, noe som også er en viktig del av lokal-demokratiet.

Spørsmål som nå må rettes til politikerne i Stavanger er om denne skvisen som bydelsavisene er satt i, er en ønsket utvikling.  De tradisjonelle bydelsavisene vil motta i underkant av 100.000 kroner for driftsåret 2024, noe som dekker 15-20 prosent av driftsutgiftene. Det betyr med andre ord at må vi må kutte i honorarer, distribuere avisen ved dugnader og gå ned i sidetall. Alternativt må gode krefter samles og overbevise både politikere og byråkrater i kommunen at bydelsavisene står i fare for å legges ned. Det er en reell situasjon.

I budsjettmøtene i bystyret for 2024 var det ingen som reagerte og advarte om at bydelsavisene er i fare. Ingenting i saksgrunnlaget fra kommunen tilsa at en slik situasjon vil oppstå. Budsjettposten for bydelsavisene er i den store sammenhengen liten og dermed gled den inn mellom alle budsjett-postene som var store og «viktige» nok.

Kommunal annonsering vil være en del av avtalen, men langt fra nok til å utgjøre en redningsplanke for bydelsavisene.

Bydelsavisene i Stavanger: Hinnavis, Tastavis, Øybuen, Hillevåg og Tjensvoll Avis, Storhaug bydelsavis, Nordvesten Bydelsavis for Madla. Dessuten er Bygdebladet Randaberg og Rennesøy, og Øyposten, Finnøy inngår i støtteordningen som gjelder