Bygger for framtiden

Kontorer: Prosjektil AS holder til i Gamle Forusvei 1
Kontorer: Prosjektil AS holder til i Gamle Forusvei 1
Del på Facebook
Prosjektil

– Det grønne skiftet er ikke lenger tomme ord. Mens kunden før tenkte kun på sitt eget, tenker de nå også på prosjektets påvirkning på omgivelsene og hva det vil bety i framtiden.  Kravet til sirkulær økonomi er oftere en betingelse fra utbyggerne, sier daglig leder Sverre Heskestad og driftsleder Morten Lende i Prosjektil, rådgivende ingeniører innen bygg og anlegg.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Fisk på land

Flere nye prosjekt har dukket opp som resultat av det grønne skiftet. Aller størst er fisk på land. Å flytte produksjonen av laks fra sjø til land har vært en stor del av firmaets vekst de siste årene. Da jobbes det tverrfaglig med planlegging, prosjektering og gjennom­føring og prosessen følges fra A til Å. Fire store anlegg i Ryfylke og Hardanger er nettopp ­ferdige og fire nye er under planlegging.

Selskapet har også høstet erfaring innen fornybar energi som f.eks biogass.

– For å henge med i utviklingen, må vi hele tiden søke kompetanse der den finnes, samtidig som vi bygger en intern kultur som sier at dette er viktig, slik at de ansatte selv ser verdien i å være oppdaterte. Dette kombinerer vi med å ansette mange unge ingeniører som har dette integrert i eget tankesett i tillegg til mye kunnskap fra utdanningen. Vi bruker også nettverkene våre, blant annet får vi mye ut av å være aktivt med i Grønn by, forteller Heskestad.

Bransjen systematiseres og digitaliseres

Bransjen er under endring og den tydeligste trenden er endringene i arbeidsmetodikker og digitalisering. Som bransje har firmaene måttet bli bli flinkere til å systematisere arbeidet og bruke anerkjente metodikker utviklet gjennom mange år. En annen trend er at mye mer prefabrikkeres og lages ferdig før byggeplass. Det stiller stadig større krav til presisjon fra rådgiverens side.

Konkurransen om oppdrag og ansatte er stor. Ikke noe problem hevdes det. – Vi er nokså ubeskjedne der; det er rett og slett kjekkere å jobbe med oss. Vi er gildere og mer engasjerte, ler mer og er kjekkere å være i lag med, forteller daglig leder videre.

Bygger kultur med unge ingeniører

Prosjektils vekst og suksess de siste årene skyldes kulturen og evnen til å rekruttere folk som passer inn i den. Gjennomsnittsalderen er under 40 år og 30 prosent er kvinner. Dette gjør noe positivt med kulturen og måten det samhandles på. – Nøkkelen til vår suksess er at vi har turt å satse på unge, nyutdanna ingeniører som passer inn i den ja-kulturen vi ønsker. Vi har i flere år hatt et vanvittig godt samarbeid med UiS, forteller Heskestad.

Prosjektil startet i 2000 og er i dag nesten 90 ansatte. De siste fire-fem årene har veksten vært stor og er i dag det største lokaleide rådgiver­miljøet innen bygg og anlegg.

Daglig leder: Sverre Heskestad.
Daglig leder: Sverre Heskestad.

Flyttet 900 meter på Forus

For 3 år siden flyttet Prosjektil til nye lokaler. Det har gitt enda mer trivsel, flere sosiale møteplasser til lått og løye og mye bedre møterom med rett utstyr som hever kvaliteten. Men aller viktigst er nærhet til kollektivaksen og sykkelgarderobene. De er med i HjemJobbHjem-ordningen og her er det mye bedre tilrettelagt for sykling, og nærmere Gausel stasjon kommer de ikke. – Vi ønsker å redusere bilbruken mest mulig til og fra jobb, sier Heskestad. – Det er enormt viktig for oss å være på Forus på grunn av den sentrale beliggenheten. Tar du en passer og slår en ring 30 minutter rundt Forus treffer vi 70-80 % av kundene våre.

Miljø, bærekraft og en ny framtid

Det stilles stadig strengere krav til reduksjon av klimagass i bygg- og anleggs­prosjektene og gjenbruk av materiell og masser. Det offentlige er nå pålagt 30 % vektlegging på miljø ved tildeling av nye kontrakter

BREEAM er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større område­utviklinger.