Jåttåvågen blir en by i byen

Område: Illustrasjonsbilde over Jåttåvågen med tomten for Folkebadet rett sør for Skråtårnet. Foto: Tegmark/Brandsberg-Dahl Arkitekter
Del på Facebook
«Det skal alltid være fyr i peisen»!

Jan Johnsen visste hvor han ville da han på 1970-tallet tok over og bygget opp Sola Strandhotell til en suksess, både som hotell og som et trivelig sted å komme til. Sola-mannen som også var stortingspolitiker, formet visjonen og målet: Det var å skape identitet og stolthet både blant brukere og ansatte. Han lyktes. Den umiskjennelige lukten av bjørkeved i fyr møtte deg alltid på vei inn på hotellet.

Hinna bydel er omtrent like stor som Molde. Målt i innbyggertall ligger vi rundt de 20 største byene i landet. Det er derfor naturlig at en så stor bydel får et eget levende sentrum. Dette bygges og utvikles nå i Jåttåvågen. Mye er allerede på plass. Eier og utbygger Hinna Park Utvikling er med andre ord på god vei med å oppfylle ambisjonen «En levende by ved fjorden».

Jåttåvågen er i ferd med å etablere seg som Stavangers første tettsted med egne lokale tilbud på nær sagt alle områder. Sentrumsnærheten for beboerne i Jåttåvågen, til handel og vandel, til arbeidsplassen og til spisesteder med varierte tilbud, bør kunne skape attraktive, levende miljøer. Behovene i kvalitet og bredde er dekket – utenfor storbyens sentrum. Slik er bydelene bygget opp og utviklet i Oslo, i Bergen og Trondheim.

I dette perspektivet ligger det fortsatt mange og store utfordringer. Ennå i et par år vil Jåttåvågen bli «plaget» av anleggsarbeid og store utbygginger. Men etter hvert som veier, anlegg, kai og boliger kommer på plass, må de rundt 6000 innbyggerne i Jåttåvågen inviteres til å tenne fyr i peisen. Tilbudene gir rammene, det er folk som skaper innhold. Slipp unge og gamle til, gi utfordringer og skap et sentrum som hele bydelen tar i bruk og som alle blir stolte over; Her vil vi bo!

ps  Navnekonkurransen som Hinna Park har utlyst om destinasjonen knyttet til Valhall, er fint. Aker BP er inne i flere store prosjekter i Nordsjøen der navnene blant annet er; Ivar Aasen, Skarv, Ula og nå siste kjempestore Yggdrasil. La oss gå for et norsk navn som også kler Hinna sin historiske bakgrunn.

Gottfred Tunge

Redaktør