Eirik Jåtten

Eirik Jåtten: Foto: Stavanger Høyre
Eirik Jåtten: Foto: Stavanger Høyre
Del på Facebook
– Øker motivasjonen og lærelysten

Rektor og Høyre-politiker, Eirik Jåtten fra Hinna, er ny Nestleder i Utvalg for oppvekst og utdanning. Han brenner for en mer praktisk grunnskole og har tro på spill i undervisning for å øke elevenes motivasjon og lærelyst. I Hinna bydel håper han blant annet på nytt badeanlegg og en oppgradering av flere av grunnskolene.

ingrid smistad nyland
ing_smi@hotmail.com

Den lokale politikeren er utdannet lærer og begynte å jobbe i skolesektoren i tidlig 2000. Jåtten har gått gradene i skolesystemet og har vært rektor de siste 20 årene.

– Jeg er et skolemenneske og brenner for skole og oppvekst. Jeg begynte som vikar på Røyneberg og ble etter hvert rektor, deretter gikk jeg over til Revheim som rektor. I 2021 fikk jeg muligheten til å bygge opp en helt ny skole hvor jeg i dag er rektor. Vardheia ungdomsskule i Time kommune er bygget som en videregående skole med flere praktiske fag. Det er en litt alternativ, digital, kreativ og praktisk skole.

Bor på slektsgården
Jåtten er født og oppvokst i Hinna bydel, og har selv vært elev på Jåtten og Hinna skole. I dag bor firebarnsfaren på slektsgården på Jåttå sammen med familien, fire høner, en hane, én katt og én hund.

– Hinna bydel har vært en god plass å vokse opp. Jeg studerte er periode på Stord og i Finnmark, men ellers har jeg alltid bodd i Stavanger-området. Vi flyttet tilbake til Jåttå i 2007 til slektsgården. Hinna er en spennende bydel hvor det er mye som skjer, og bydelen kommer til å få et enormt løft når den nye Bussveien står ferdig.

Etter flere år som medlem i Høyre, ble Jåtten en folkevalgt representant for partiet høsten 2023. Her er han fast medlem av Bystyret og Nestleder i Utvalg for oppvekst og utdanning. Jåtten kan fortelle at det var interessen for skole og oppvekst som var drivkraften bak det politiske engasjementet hans.

– Jeg ble kjent med ordfører Sissel Hegdal Knudsen (H) gjennom mitt engasjement i First Lego League. Det er et stort Lego-bygging arrangement for ungdommer på verdensbasis, hvor jeg var med som veileder i starten og videre som prosjektleder. Jeg har diskutert mye skolesaker med Sissel opp gjennom årene, og nå var jeg på et sted i livet hvor jeg har ekstra kapasitet til å bidra inn i politikken, forteller Jåtten og legger til:

– Det har vært en bratt læringskurve. Å være en del av den politiske verden har vært spennende og lærerikt. Det er nye prosesser og rutiner som tar litt tid å sette seg inn i. Jeg er imponert over alle de dyktige menneskene som er i partiene og som jobber på skolene. Det gir meg mye som jeg kan ta med videre til min egen skole. Mette Vabø (V) og jeg prøver å besøke skoler og barnehager i kommunen jevnlig.

Spill i undervisning
Rektoren brenner for en mer praktisk grunnskole og et trygt og godt klassemiljø for ungdommen. Han har tro på at karakterpresset bør dempes og at skolen selv bør få bestemme i forhold til mobil. Han peker på spill i undervisningen som et godt verktøy for å øke motivasjonen og lysten til å lære.

– Spill gjør terskelen for å lære mye lavere. Vi har gode ressurser i kommunen hvor blant annet Revheim, Lunde og St. Svithun skole har kommet langt i det å bruke spill i undervisningen. Skolene har egne spillpedagoger som fremmer spill i undervisningen. Gausel skole har også begynt. De har en ansatt på skolen som er e-sport trener på kveldstid.

Revheim var første skole i Stavanger kommune som fikk en spillpedagog og et samarbeid med e-sport organisasjonen Einherjar. Dette var i perioden da Eirik Jåtten var rektor.

– Skolen var kommet inn i et EU prosjekt hvor det var et ønske om å holde ungdommen i organisert idrett lenger. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen vokste organisasjonen og Einherjar frem.

Revheim fikk bygget et gamingrom etter samme modell som nå benyttes på Hinna ungdomsskole.

– Einherjar Hinna er et veldig bra fritidstilbud for de som gjerne ikke har fotball som favoritt- idrett eller som ønsker å videreutvikle spillferdighetene. Det er gode forhold for fotball og idrettsaktivitet i bydelen, men vi sliter med å holde ungdommen i organisert idrett. Det er viktig å ha ungdommen organisert i et positivt miljø hvor det er trygge rammer. Gjennom samarbeidet med Einherjar Hinna får Hinna ungomdsskole nå tilgang til skikkelig datautstyr slik at de kan ha en mer praktisk undervisning med spill. I tillegg drar de aktivitet inn på skolen på kveldstid, som er veldig positivt.

Jåtten er også spesielt opptatt av svømming som idrett, og er forkjemper for en realisering av badeanlegget i Hinna Park.

– Vi har ikke et 50 meters basseng i Stavanger i dag. Svømmeklubbene i Stavanger må reise mye mer enn andre klubber for trening og konkurranser. I tillegg er vi en av få bydeler i kommunen uten eget basseng. Det ligger inne prosjekteringsmidler i Handlings- og økonomiplanen for denne perioden, bekrefter Jåtten.

Godt samarbeid
I Hinna bydel er det ifølge Jåtten et godt samarbeid på tvers av skolene hvor de bygger relasjoner gjennom konkurranser og turneringer.

– Skolene møtes blant annet i bydelsquiz, sjakk-turneringer, kanonball og fotball, sier Jåtten samtidig som han avslutningsvis påpeker behovet for oppgraderinger på flere av skolene i bydelen de kommende årene:

– Både Hinna ungdomsskole, Jåtten skole og Vaulen skole trenger alle en oppgradering.