En av Stavangers største skoler

Fra høyre: Jaitra Athmakoor, Nayana Harshini, Deepika Pradeep Rao og Prerna Avula.
Fra høyre: Jaitra Athmakoor, Nayana Harshini, Deepika Pradeep Rao og Prerna Avula.
Del på Facebook
British International School of Stavanger (BISS)

Langt oppe i Gauselbakken ligger en skole ­fordelt over flere bygg.  Den britiske skolen ble etablert i 1977, flyttet til Gausel i 1981, endret navn og fikk med «International» i navnet i 2004 og åpnet en ny avdeling i sentrum i 2019.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Fra å være en mer typisk britisk skole har skolen virkelig utviklet seg over årene til å bli internasjonal.  I dag undervises barn fra 57 nasjoner.  BISS Gausel har totalt ca 400 elever og i tillegg 102 smårollinger i barnehagen (Preschool). Rektor heter Fiona Rhodes. Hun har bodd i Stavanger i 25 år og har vært rektor (Head Master) på BISS de siste 5.

Historien
Antall elever i skolen har variert. Den tidlige typiske elev kom gjerne hit til Stavanger-regionen sammen med foreldrene hvor minst en av dem jobbet i oljesektoren.  Da oljeprisen sank betydelig i 2014 ble mange selskap svært kostnadsbevisste og derav mer tilbakeholdende med å betale skolepenger for barn av sine ansatte.  Dette medførte at antall skoleelever gikk ned, og gjennom en flerårig prosess endret skolen status fra privatskole til friskole i 2019.

Med mer tilskudd fra staten kunne skolepengene setter lavere. Samtidig åpnet en ny avdeling i sentrum.  Denne rommer i dag 205 elever og holder til på Misjonsmarka.

Endring fra privatskole til friskole medførte at noen nye krav måtte oppfylles.  Mat- og helsefag kom inn, sammen med minimum 4 timer norskundervisning i uka fra og med første klassetrinn.

Rektor: Fiona Rhodes.
Rektor: Fiona Rhodes.

Undervisningen
Undervisningsopplegget ved skolen er noe annerledes enn i vanlig norsk skole. Den holder IB (International Baccalaureate) standard og det innebærer mye krevende og selvstendig arbeid fra elevenes side.  Felles mål for alle skolene tilknyttet BISS er å levere utfordrende og internasjonal utdanning av høy kvalitet.  Gode rollemodeller skal skapes for fremtiden, og det startes tidlig med å utvikle elevenes ferdigheter på personlig, emosjonelt og sosialt plan.  Skoleuniform er påbudt alle klassetrinn med unntak av MYP5.

Fornøyde elever
Vi traff 4 jenter som går på MYP5 (trinn 11).  Jentene, støttet av rektor, omtaler seg selv som hardtarbeidende og selvstendige og drømmen er å gå videre til St. Olav og IB linjen der.  Flere av dem har vært i utlandet i en periode for så å vende tilbake til Stavanger og BISS.  De forteller om en inkluderende skole hvor hver enkelt elev blir sett og hvor de stolt får vise fram sin egen kulturelle bakgrunn.  Flere av dem er med i debattklubber og reiser rundt i Europa for å diskutere med ungdommer fra andre land. De har mange klubbtilbud, både i skolesammenheng og på fritiden, og de setter stor pris på de mange mulighetene skolen legger til rette for.

Elevene kommer fra flere kommuner og foreldrebakgrunnen kan være både norsk og av annen nasjonalitet.
– Alle er velkomne hos oss, avslutter rektor Fiona Rhodes. Mer informasjon finner du på https://www.biss.no

BISS Gausel. BISS Pre School.
BISS Gausel. BISS Pre School.