Drømmer om et helserelatert tilbud på Hindal Gård

Fredet gård: Hindal gård er et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt lystgårdsanlegg fra 1800-tallet ifølge Riksantikvaren
Fredet gård: Hindal gård er et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt lystgårdsanlegg fra 1800-tallet ifølge Riksantikvaren
Del på Facebook
Vil tilby aktivitet og mestring

Eier av Hindal Gård er i prosessen med å etablere et helse- og omsorgstilbud for unge og eldre på gården. Dersom konseptet blir en realitet, vil brukerne kunne oppleve mestring, utvikling og trivsel gjennom blant annet gårdsarbeid.

ingrid smistad nyland
ing_smi@hotmail.com

Tor Tofte overtok den praktfulle gårdseiendommen på Nedre Vaulen i 2002 etter sin onkel. Lystgården har vært i familien i 200 år og ble fredet i 2018 på grunn av kulturminneverdien. Eiendommen har mange bygninger og består blant annet av et hovedhus, stabbur, bryggerhus, torvhus, potetkjeller og «grotten». Alle er fredet etter kulturminneloven. I tillegg er store deler av hagen og parkanlegget rundt blitt fredet. Ifølge Tofte krever det mye tid, vedlikehold og penger å drive en fredet gård fra 1800- tallet.

– Jeg har vært igjennom mange søknadsprosesser for å prøve å skaffe midler til å kunne starte med noe som kan gi en levelig inntekt på gården. Det har vært vanskelig. Fredningen gir mange begrensninger. Jeg kan for eksempel ikke bygge eller rive noe selv. Det gjør at alt blir mye dyrere. Å ha en fulltidsjobb ved siden av å vedlikeholde gården har vært krevende. Nå ønsker jeg å satse fullt på gården, og tilby aktiviteter som kan gi en tilstrekkelig inntjening samtidig som gården bli vedlikeholdt og ivaretatt på en god måte.

Ønsker aktivitet: Eier Tor Tofte foran hovedhuset på Hindal Gård hvor han selv bor sammen med sine barn.
Ønsker aktivitet: Eier Tor Tofte foran hovedhuset på Hindal Gård hvor han selv bor sammen med sine barn.

«Inn på tunet»
Tofte har i mange år hatt andre jobber utenfor Hindal. Drømmen har likevel alltid vært å kunne leve av gården og ha et fullverdig aktivitetstilbud som kan hjelpe andre.

– Vi har drevet med mye forskjellig her på gården, blant annet rideskole og hundepensjonat. Drømmen min har alltid vært å ha et helserelatert tilbud for unge og eldre. Et rekreasjonssted hvor man kan få en pause fra hverdagen og være med på aktiviteter vi har her på gården, sier Tofte og legger til:

– Jeg er derfor nå i prosess med å få Hindal Gård godkjent og medlem av «Inn på tunet» IPT. Parallelt ser jeg på muligheten til å ta utdanning innenfor helse, med mål om å kunne skreddersy et opplegg når den tid kommer, sier Tofte og peker på en «Menn i helse» brosjyre på spisebordet.

«Inn på tunet» er et samvirkeforetak som tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk over hele landet. Tjenestene skal ifølge hjemmesiden deres gi mestring, utvikling og trivsel til brukerne. Brukerne kan for eksempel være eldre med demens eller barn og unge som trenger en alternativ opplæring. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til livet og arbeidet på gården. Som for eksempel dyrke jord, plantestell, passe på dyr, vedlikehold av maskiner osv. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren.

Nestleder i utvalg for oppvekst og utdanning Eirik Jåtten (H) er positiv til tilbudet og en alternativ opplæringsarena for elever som ikke mestrer skolen.

– Kapasiteten kommunalt er nok mye lavere enn det faktiske behovet. Det å bygge opp gode private løsninger kan være bra for elevene og skolen.