Vårt nye kommunedelsutvalg

fra venstre: Andreas Nordang Uhre, Aksel Johan Lund, Kristina Knutsen Gjerde, Karl W. Sandvig, Ine Helvik, Sunniva Bang Larsen, Steve Bruns, Trygve Meyer, Zeala Fortescue, Helle Jomaas, Mette Hansen.
Del på Facebook

Kommunevalget i september i år har gitt oss en ny sammensetning og ledelse i kommunedelsutvalget.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Kommunestyret vedtok i sitt første møte etter valget å skifte navn til «bystyre». Kommunedelsutvalgene skal selv få velge om de vil hete bydelsutvalg eller kommunedelsutvalg. Foreløpig beholdes «kommunedelsutvalg».

Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer pluss varamedlemmer. I inneværende periode 2023–2027 ledes utvalget av Ine Helvik (H) med Andreas Nordang Uhre (MDG) som nestleder.  Videre består utvalget av Zeala Fortescue (H), Kristina Knutsen Gjerde (H), Sunniva Bang Larsen (Ap), Trygve A. Meyer (Ap), Helle Jomaas (Ap), Bertha Veggeberg (FrP), Steve Bruns (Krf), Aksel Johan Lund (Rødt) og veteranen Karl W. Sandvig (Pp).

Hinna kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelen og byens sentrale organer. Utvalget har uttalerett i en rekke kommunale saker, og tildeler også økonomiske midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Nyvalgt leder Ine Helvik har allerede en periode bak seg i utvalget. Blant veteranene finner vi også Sunniva Bang Larsen (Ap), Bertha Veggeberg (FrP) og ikke minst Karl W. Sandvig (Pp).  Det nye utvalget får mange helt ferske utvalgsmedlemmer.  -Dette tror jeg blir bra, forteller Helvik.  -En blanding av erfarne og nye medlemmer vil gi en god dynamikk i gruppen.

Av saker Helvik er opptatt av er i første rekke alt som skjer rundt Bussveien.  Herunder utforming av uteområder, sikre skoleveier, en utfordrende trafikksituasjon spesielt morgen og ettermiddag og endrede bussforbindelser.  Folkebadet skal jobbes videre med.  Likeså behovet for et nytt bydelshus i nordre bydel og lokalisering og realisering av en bibliotekfilial.

Kommunedelsutvalget er en høringsinstans for de andre utvalgene.  Det vil si dersom en utbyggingssak i Hinna skal behandles i UBS ((utvalg for by og samfunnsplanlegging), skal den innom kommunedelsutvalget for kommentarer først. Kommunedelsutvalgene har uttalerett, men ikke bestemmelsesrett.  Det betyr at de andre utvalgene kan velge å ta kommentarene til følge – eller velge å se bort i fra dem dersom de finner argumenter som veier tyngre.

Leder Ine Helvik vil gjerne ha tips om aktuelle saker og meninger fra innbyggerne i bydelen.  De kan sendes til henne på ine.helvik@live.no eller til et av de andre utvalgsmedlemmene.  En annen kanal for tips er utvalgets side på Facebook.