Tørke i anleggsbransjen?

Folksomt: Bransjetreffet.
Del på Facebook
Bransjetreff for bygg og anlegg

En pub kan brukes til så mangt.  Zip4020 har etter hvert mange bein å stå på og huser arrangement av forskjellig art.  Ikke bare innen musikk og underholdning. 18. oktober inviterte BDO til bransjetreff for Bygg- og anleggsvirksomheter og ca. 80 personer var påmeldt.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge har selskapet mer enn 60 kontorer med over 2000 ansatte. I Rogaland finner vi kontorer i Egersund, Moi, Stavanger og på Jæren.  -Det er syvende gang vi arrangerer denne type bransjetreff, forteller BDO partner Anne Merete Vorpenes.

Dagsferske rapporter
Partner Thomas Lidsheim fra BDO kunne slippe nyheter fra dagsfersk rapport om bransjens tilstand. Rapporten konkluderer med krevende tider (men mer øst i landet enn i vest), sterk vekst i omsetning (pga prisstigning), mangel på arbeidskraft, lavere marginer og klare tegn til strukturendringer der de store blir enda større.  Et felt hvor vi desidert kan bli bedre er innen avfallshåndtering, og her er vi dårligst i Europa,

Sjefsøkonom i SpareBank1 SR-Bank Kyrre Knudsen fortalte om bankens konjunkturbarometer som også ble publisert samme dag. Barometeret bygger på intervju med 150 bedrifter hvor bygg og anlegg er en egen sektor, Forventningene i bransjen er lave. Innen boligsegmentet er byggeaktiviteten redusert med 50%. Når det var snakk om norsk økonomi generelt var han forsiktig optimist. -Jeg tror på rentepause, og det er ikke helt utenkelig med snarlig kutt i rentenivået, forteller Knudsen.  Han oppfordret til å ta vare på dem som sliter.  Normalt er dette 7% av befolkningen, mens tallene i dag har steget til 18%. -Kvitt deg med gjeld og selg hvis du må, var hans avsluttende oppfordring.

Partner i BDO: Anne Merete Vorpenes. Sjefsøkonom: Kyrre M. Knudsen. Tommy Stangeland fra Stangeland Maskin.

Hva mener bransjen selv?
Nettverk og merkevareansvarlig Geir Endresen fra Backe Rogaland fortalte om fylkets største entreprenør med en årlig omsetning på 1,5 mrd.  Han har tro på at markedet for rehabilitering av eldre bygg gjerne i kombinasjon med nybygg vil vokse. Offentlige prosjekter utgjør en viktig del av næringsmarkedet, sammen med industriprosjekter. Grønn omstilling er viktig for Backe, og skaper mye aktivitet. Vi opplever også et marked med mange utfordringer. Krig, råvaremangel, stigende renter, miljøutfordringer, konkurser, inflasjon osv. Dette må bransjen håndtere på en trygg måte. I et stramt arbeidsmarked fremholdt han også viktigheten av å rekruttere og ta godt vare på fagarbeidere, lærlinger og nyutdannede ingeniører.

Tommy Stangeland er ikke et ukjent navn i anleggsbransjen, og han er så å si oppvokst i Stangeland-konsernet.  Det var første gang han deltok på BDOs bransjetreff og første gang han besøkte Zip4020.  Stangeland er daglig leder i Stangeland Maskin og har ansvar for en del av infrastrukturutbyggingen rundt Bussveien.  Ifølge Stangeland er byggingen i rute, ingen store utfordringer må håndteres og de har nok folk til jobben som skal utføres. -Vi var godt forberedt for jobben og da går alt greit, var hans enkle oppskrift.  Til slutt takket han brukerne av gang- og veinettet for deres tålmodighet i en vanskelig trafikksituasjon med stadige omlegginger og nye traseer.

Pass på!
Advokat i BDO Ine M. Bekkeheien kom med gode råd i krevende tider og minnet om styrenes ansvar. -Pass på inntektene, kutt kostnadene, omstrukturer selskapet om nødvendig og få kontroll på pengekrav.  Både egne og kundenes.  Og for all del ikke glem foreldelsesfristene.