Organisatoriske endringer i Vaulen IL

Nytt klubbhus: Byggeprosessen krever mye tid og planlegging
Del på Facebook
Stor aktivitet

Økt medlemsmasse, stor aktivitet på FFO, planlagt nybygg og sponsorarbeid fører til organisatoriske endringer i Vaulen IL.

Ingrid smistad nyland
ing_smi@hotmail.com

Vaulen IL har hatt nok et år med en voksende klubb, som igjen fører til at aktiviteten på baner, i klubbhuset og administrativt øker betraktelig.

– Vi har økt medlems­massen med ca. 220 aktive medlemmer på tre år. I FFO/SPU har vi nå rundt 200 spillere som er på listen over deltakere, noe som er en soleklar rekord siden oppstarten av denne aktiviteten, forteller klubbleder Ørjan Fiskaa.

Endrer driften
I tillegg til økt aktivitet er klubben midt i en byggeprosess hvor de sammen med kommunen for tiden planlegger det nye klubbhuset. Her er det mange hensyn å ta når de har så mange på huset på dagtid samtidig som de skal bygge. Dette arbeidet vil kreve mye tid fra administrasjonen.

Samtidig ønsker klubben å gjøre en bedre jobb mot nye og eksisterende sponsorer. Dette vil bli en større aktivitet for administrasjon og vil ifølge styret kreve mye mer tid enn tidligere.

For å kunne håndtere denne store aktivitetsøkningen det neste året, så har styret vedtatt å gjøre en organisatorisk endring av driften. Styret har valgt å dele klubben i tre klare og viktige ansvarsområder hvor alle områdene rapporterer direkte til styret. Disse områdene er sport, drift og FFO/SPU som vil være representert av sportslig leder, administrativ leder og leder for FFO/SPU. Klubben forteller at de også er i prosess med å finne instruktør til FFO-en og eksterne trenere på ungdomsnivå for å styrke deres ungdomsavdeling og for å få mer fotball kunnskap inn i klubben.

– Ved å gjøre disse organisatoriske endringene så mener vi at aktivitetene i klubben vil bli tatt godt vare på i et travelt og sannsynligvis innholdsrikt kommende år, avslutter styret i sitt infoskriv.