Montessoriskolen på Forus

Montessoriskolen holder til i Forusbeen 35.
Del på Facebook
Private skoler

Denne høsten har det stormet rundt de private skolene.  Igjen.  Sittende regjering la i slutten av oktober frem et budsjettforslag hvor tilskuddene til privatskolene gradvis skulle reduseres.  Med over en halv milliard over en 5 års periode.  Forslaget førte raskt til aksjoner og massiv motstand, og allerede 8. november ble det trukket tilbake. Da hadde vi fått ny kunnskapsminister. Kari fra Stavanger.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Norlights Montessoriskole i Stavanger holder til Forusbeen 35 i det bygget som tidligere rommet oljeselskapet BP, senere Telenor og for et par år siden et stort asylmottak.  Skolen har undervisning på både barne- og ungdomstrinnene og teller i dag 57 elever og 20 ansatte.  Elevene kommer fra flere kommuner. Ikke bare Stavanger.  Derfor er Forus en god beliggenhet.  Lett tilgjengelig fra alle kanter.

Skolens rektor heter Josef Berg og han forteller om en skole med en pedagogikk et stykke fra den offentlige enhetsskolen.  Her legges stor vekt på at elevene skal få være seg selv.  På en skole som evner å vurdere den enkelte elev på en helhetlig måte.  Slik blir alle sider ved barnets utviklingsbehov, både de fysiske og de psykiske ivaretatt.

Montessoripedagogikk
Montessoripedagogikken skal hjelpe til med å forme elevene til å mestre livets utfordringer.  Dette handler ikke bare om å utdanne barn til å beherske spesifikke kompetansemål eller tilpasse seg spesielle yrker.  Pedagogikken handler om å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn – og forstå dette barnet.  Montessori-pedagogenes rolle er å veilede, fremme og styrke barn til å prøve og mislykkes.  Målet er å veilede barnet til å hjelpe seg selv.

Grunnleggeren
Skolen ble grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori (født i 1870). Hun var tidlig ute med vitenskapelig arbeid innen psykiatri, pedagogikk og antropologi og anses som en pioner på sitt område.  Maria Montessoris pedagogiske idé er basert på et barnesentrert perspektiv.  Og på en visjon der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling blir sett på som like viktig. Et av de viktigste målene i en Montessori-utdanning er å hjelpe barn til å forstå hvordan alt i verden henger sammen. For å forstå verden, må du klare å se sammenhenger og helhet. Barna skal læres opp til å kjenne på ansvar for å ta vare på, forstå og respektere landet og verden vi bor i.  -Dette er grunntanken bak vår utdanning, forteller Berg.

Montessoripedagogikken går langt tilbake i tid, men passer likevel inn i vår stadig mer teknologiske verden. Teknologiske hjelpemidler kan anses å være Montessorimateriell når de brukes i tråd med Montessoripedagogikkens prinsipper og filosofi.  Teknologien er en del av barnas hverdag og også en del av barnas skolehverdag.  Jo eldre elevene er, desto mer tilgang får de til teknologiske hjelpemidler i skolen.

Klasserommene er store og rommer flere klassetrinn sammen.  Her er ingen tavle, men derimot arbeidsstasjoner innen forskjellige fag. Elevene sitter i grupper og læreren veileder og holder presentasjoner rundt bordet. Før hver time samles alle mobiltelefoner inn, og dette hjelper på konsentrasjonen til elevene og styrker roen i klasserommene.

Klasserommene er store og rommer flere trinn.

Den dagen vi var innom og besøkte skolen fikk 6.-10. trinnet servert en presentasjon fra fotogalleriet i Oslo i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken. Temaet var «Skeive ikoner». Neste dag skulle 1. og 2. trinnet samlet over temaet «Hvem skal trøste knøttet?»

Har du lyst til å vite mer og fordype deg i Montessoriskolens pedagogikk finner du flere opplysninger her: montessoriskole-stavanger.no

Rektor: Josef Berg.