Mangler lyssetting av tursti rundt Jåttånuten

Mangler lyssetting av tursti rundt Jåttånuten
Del på Facebook
Provoserende

Deler av turstien rundt Jåttånuten mangler fortsatt lys. Dette til tross for at det er en av de mest brukte og populære turstiene i Hinna kommunedel ifølge politiker Geir Støle (Ap). Beboere og turgåere i området ønsker en fortgang i arbeidet.

Ingrid Smistad nyland
ing_smi@hotmail.com

Kommunedelspolitiker Geir Støle (Ap) synes det er provoserende at gjenstående del av turstien ikke blir prioritert, og har bedt om en fortgang i arbeidet.

– Det mangler lys på sentrale deler av turstien. Dette gjelder den nordlige delen av stien mellom Skogsbakken og Austtunveien. Turgåere har ventet på lys i en årrekke og mangel på lys gjør turstien utilgjengelig i vinterhalvåret for flere brukergrupper. Jeg opplever det som maktarroganse fra kommunen, og blir veldig provosert. Det har lenge stått på prioriteringslisten til kommunen, men det skjer ingenting, sier Støle.

Park og veg i Stavanger kommune har svart følgende angående status på lyssettingen: «Arbeidet med lyssetting av denne turveistrekningen er bestilt. Det er Lyse Lux AS som prosjekterer og utfører arbeidet. Status pr dags dato er at Lyse Lux AS har søkt kommunen om gravetillatelse for å legge ledninger og sette opp lysarmatur. Før gravetillatelsen kan gis må det gjøres noen tilpasninger for å ta vare på trær langs turveien. Så snart dette er på plass, vil arbeidet utføres.»