Kommunedirektøren foreslår prosjektutvikling av Tyrihans barnehage

Tyrihans barnehage: Barnehagen ligger i Dalsetvegen på Vaulen, like ved Hetland videregående skole.
Del på Facebook
Mulig utvidelse

På Forus varsles det om overkapasitet og nedleggelse av nok en barnehage. Mens i området mellom Hinnakrossen og Breidablikkveien forbereder kommunen seg på fremtidig behov for flere barnehageplasser.

INGRID SMISTAD nyland
ing_smi@hotmail.com

I Hinna bydel er det i dag totalt seks kommunale og ni private barnehager hvor flertallet av barnehagene består av 4-5 avdelinger (60-75 plasser). For vår kommunedel viser prognoser fremstilt i forslag til Barnehagebruksplanen 2024-2028 at det fortsatt er en betydelig overkapasitet i Forus-området. Kommunedirektøren forventer at det dermed vil bli nødvendig å avvikle drift i enda en barnehage i løpet av planperioden, selv om gjenværende barnehager i området ikke oppfyller øvrige kriterier for avvikling.

Plassbehov
Til tross for overkapasitet på Forus, forventer kommunedirektøren et fremtidig økt behov for barnehageplass i området mellom Hinnakrossen og Breidablikkveien på Mariero. Dette i lys av planlagt utbygging og fortetning i området langs bybånd-strekningen. Kommunedirektøren ønsker å være i forkant, og har derfor startet en studie for å kartlegge mulige tomter for barnehageformål i dette området. Kommunalsjef for barnehage Monica Buvig Stenseth sier at det er foreslått å sette av midler til prosjektutvikling av Tyrihans barnehage i Dalsetveien på Vaulen:

– I Handlings- og økonomiplan 2024-2027 har kommunedirektøren foreslått å sette av midler til prosjektutvikling av Tyrihans barnehage for å se på muligheter for enten å bygge ny barnehage eller utvide fra fire til åtte avdelinger. Det er foreslått å sette av kr 2 mill. til prosjektutvikling fordelt på årene 2026 og 2027.