Frivillige hjelper frivillige

Logo Prosperastiftelsen
Del på Facebook
Idrettslag fikk hjelp av Prosperastiftelsen

De færreste vet nok hva Prosperastiftelsen står for.  Det gjorde heller ikke FGI (Forus og Gausel Idrettslag). Før de en dag i fjor vår ble kontaktet av Prospera etter tips fra Gjensidige-stiftelsen.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

FGI ble spurt om det var noe de kunne trengt konsulentbistand til i arbeidet sitt med utvikling av klubben og medlemsmassen.  Gjensidige-stiftelsen kjente godt til FGI’s arbeid for barn og unge og hadde støttet klubbens sommercamp økonomisk i en årrekke.

Etter en intern diskusjon i FGI ble de enig om at rekruttering og bevaring av frivillige var en viktig og sårbar faktor i denne sammenhengen.  Søknad ble deretter sendt til Prosperastiftelsen, og den ble godkjent tidlig høsten 2022.

Regionleder: Nina Byberg i Prospera.

Hva er Prospera?
Prosperastiftelsen er en ideell organisasjon med et landsomfattende nettverk bestående av ca. 1500 frivillige konsulenter som bidrar med sin kompetanse innen flere fagfelt.  Herav ca. 150 i Rogaland.  Rogaland og Agder er en egen region som i dag ledes av Nina Byberg. -Vi driver med kunnskapsbasert frivillighet, forteller regionleder Byberg.  Stiftelsene (eks. Gjensidige, DNB, SR-bank) bidrar økonomisk til å få organisert og gjennomført prosjektene.  Prosperastiftelsen tilbyr gratis bistand innen fagfeltene forretningsutvikling, økonomi, juss, organisasjonsutvikling og markedsføring, og tilbudet gis kun til ikke-kommersielle aktører.

Daglig leder: Morten Landråk-Sæther i FGI.

Historien til FGI
Etter godkjenning av søknaden til FGI lå nå ballen hos Prospera.  Stiftelsens koordinator sørget raskt for at det ble satt sammen et team av 6 dyktige, kompetente frivillige som vederlagsfritt jobbet inntil 60 timer over 3 måneder.  Teamet ble ledet av Aina Løhre.  Samlingene foregikk på ettermiddag eller kveld.  Enten på Teams eller i gruppemøter.  Etter et oppstartsmøte sammen med representanter fra FGI, Prosperastiftelsen og de frivillige, ble det gjennom de tilmålte månedene utarbeidet et strategidokument med konkrete anbefalinger.  Prosjektet kalte de Frivilligreisen.  Rapporten har hovedtema «Idrett for alle – sammen for en bedre bydel» og den konkrete bestillingen var «Hva skal til for at det skal bli kjekkere og enklere å være frivillig i FGI?».

Et år senere er FGI godt i gang med implementering av de foreslåtte anbefalingene fra Prospera-teamet sitt.  Daglig leder Morten Landråk-Sæther forteller: – Vi har strukturert rekrutteringsarbeidet vårt bedre enn tidligere.  Flinke og erfarne frivillige i idrettslaget er enda mer involvert i arbeidet, og spesielt i rekrutteringen av frivillige.  Allerede etter første rekrutteringsdag med ny struktur har vi flere frivillige rundt de nye lagene, og en økning i antall barn.  Fremover skal vi forsterke arbeidet, bli enda bedre, og sikre at våre frivillige får de rette verktøyene så tidlig som mulig. Vårt ønske og mål er at Frivilligreisen skal kunne brukes av andre frivillige organisasjoner.

Flere prosjekt
Prosperastiftelsen Rogaland og Agder har pr i dag fire pågående prosjekt som det jobbes med.  2 av dem er i Stavanger.  Det ene er Fontenehuset med deres «Psykt bra arbeidsplass» og det andre er Forandringshuset i Ynglingen som er en samlingsplass for ungdom og som ønsker å bli et knutepunkt for flere organisasjoner under Ynglingen-paraplyen.

Nina Byberg er alltid på jakt etter gode prosjekt og kompetente frivillige til teamene sine.  Høres dette interessant ut?  Du finner mer informasjon på prosperastiftelsen.no

Uten frivillighet stopper Norge
Tall hentet fra SSB (2020) anslår at frivillig arbeid i Norge utgjør årlig ca. 142.000 årsverk.  Disse årsverkene er viktige bidragsytere innen spesielt områdene kultur- og velferdstjenester.