Fastlegemangel

Gullspennetunet 1.
Del på Facebook
Status nytt legesenter

Legepraksisene ved Forus legesenter ble av­viklet 1.9.22 på grunn av rekrutterings­svikt og 3400 personer fikk tildelt ny fastlege. Mange var misfornøyd med å miste det eksisterende fastlegetilbudet sitt. Gjennom ­politiske prosesser ble det vedtatt at et nytt legesenter skulle etableres.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Senteret skal driftes etter en såkalt «8.2»-avtale som vil si at legene er selvstendig næringsdrivende og at kommunen ansetter støttepersonell og er ansvarlig for driften.

Senteret blir plassert i et kommunalt bygg i Gullspennetunet 1. Ifølge HINNAvis utgave 2/23 skulle stillingene utlyses høsten 2023. Vi har bedt om status i saken.

Seksjonssjef for kommunale legetjenester i Stavanger kommune, Gunn Birkeland Johnsen, forteller at totalrenovering av de tiltenkte lokalene i Gullspennetunet er i full gang og forventes ferdigstilt i uke 6 neste år.  Deretter skal lokalene møbleres og innredes med annet nødvendig utstyr.

I første omgang ble det fredag 27. oktober utlyst 4 legestillinger.  Lokalene har rom for 6, men en starter litt forsiktig.  Dato for oppstart av legesenteret og inntak av nye pasienter, avhenger av flere forhold, blant annet antall søkere til stillingene.

– Oppstart kan tidligst skje i midten av mars 2024, avslutter Birkeland Johnsen.