Arena Treningssenter er mer enn bare trening

Arena-familien: F.v. Jan, Klaus, Geir, Oddvar, Roald, John og Ivar drikker kaffe og løser verdensproblemer etter trening.
Del på Facebook
En lokal møteplass

Eierne bak det lokale treningssenteret Arena, har alltid hatt det sosiale i fokus. De ser en økende trend blant både unge og eldre som er ensomme og søker en møteplass. Sammen har de vært med på å bidra til god folkehelse gjennom sitt engasjement i bydelen.

Ingrid Smistad nyland
ing_smi@hotmail.com

Ekteparet Tone Eide (57) og Geir Ullenes (60) er eierne og ildsjelene bak Arena Treningssenter. De bor på Godeset og sammen har de skapt en unik møteplass i bydelen for folk i alle aldre. Det lokale treningssenteret har eksistert i snart 27 år som følge av lojale medlemmer og eiere som er tro mot konseptet.

Mange ensomme
I 1993 startet Tone Eide et treningssenter på Forus som en hobby. Den gang het det Tones areobic og var kun for damer. Som småbarnsmor trengte Tone å komme seg ut og ha en arena hvor hun kunne ta vare på seg selv.

– Jeg ønsket å skape en møteplass hvor man kunne treffe andre, ha det kjekt og samtidig ta vare på helsen. Vi var en gjeng med damer i samme situasjon, det var veldig kjekt, forklarer Tone.

I 1997 startet Tone Arena Treningssenter på Mariero samme med en kompanjong. Et treningssenter for folk i alle aldre og livssituasjoner, hvor det sosiale står i sentrum. I 2006 flyttet Arena til Stadionparken og mange av medlemmene fulgte etter.

– Kjennetegnet på Arena har alltid vært god atmosfære og sosialt. Vi tror det er en viktig faktor til at mange velger oss. Når du er medlem i Arena, har du alltid noen å prate med, forteller ekteparet.

Eierne har alltid vært opptatt av å være inkluderende, løsningsorienterte og kvalitetsbevisste.

– Noen har bakgrunn fra rus, mens andre opplever en vanskelig periode eller har utviklingshemming. Vi har opparbeidet god inkluderingskompetanse og har blant annet en medarbeider med psykisk utviklingshemmet i resepsjon og en flyktning fra Ukraina. Det har vært en flott opplevelse for vårt arbeidsmiljø. Inkludering gir økt toleranse både internt og eksternt og er svært positivt, sier Geir.

De ansatte på Arena er en fin gjeng ifølge eierne og flere av dem har vært med siden oppstart.

– Personalet er vår nøkkel til suksess og sitter på mye kunnskap og kompetanse. Alle drilles på service og i tillegg har de det kjekt sammen på jobb.

Spydspiss
Tone Eide har vært en spydspiss i treningsbransjen. Hun sitter i NHO og har vært med på å sette en standard og forme bransjen.

– Jeg håper jeg kan gjøre en forskjell. Jeg ønsker en standard hvor det kreves en formell kompetanse blant de ansatte i bransjen. Det burde vært mer fokus på treningssentrene og den effekten vi har på folkehelsen. Vi gjør et viktig arbeid innen forebyggende helse som bør anerkjennes og synliggjøres. Tiden er overmoden for trening på grønn resept. All forskning støtter påstanden om at trening reduserer sykefraværet, sier Tone engasjert.

Arena har 3000 medlemmer i dag, hvorav 600 er ungdommer mellom 13-20 år. Det har hele tiden vært viktig for Arena å støtte de lokale idrettslagene og ungdommene. Gjennom sitt engasjement og sponsorskap har de hatt stor betydning for lokalmiljøet.

– Vi har bevisst jobbet mot et konsept for ungdommer. Vi passer på og veileder dem, samtidig som vi har betjent resepsjon. Dette skaper trygghet for ungdommene og deres foresatte. Verden er blitt veldig digital, med lite aktivitet og sosialt. Ungdom dropper ut av idrett tidligere enn før og mange er i dårligere form enn besteforeldrene sine. Det er en skremmende utvikling, sier Tone.

Mistet kunder
Til tross for stor konkurranse fra større treningsskjeder, har medlemmer valgt å bli værende på det selvstendige treningssenteret på Hinna.

– Konkurrentene er våre samarbeidspartnere. Vi samarbeider med å få den samme anerkjennelsen i det helsefaglige miljøet. Men det har aldri vært aktuelt for oss å bli en del av en større kjede. Vi ønsker å fortsette med fokuset på det sosiale, med gratis kaffe og kampanjer uten binding. Det er verdt hver krone når vi ser det miljøet vi har fått her på Arena, sier Geir og peker på den fullsatte sosialsonen på treningssenteret.

2023 har vært et godt år for treningssenteret med rekordbesøk. Under Covid slet Arena i likhet med de fleste andre treningssentre. Over natten mistet de mange medlemmer, og hadde stengt i over tre mnd.

– Vi mistet 10% av medlemmene på grunn av pandemien. Mange er nok på vei tilbake, men det tar lang tid. Hadde vi ikke hatt en økning av unge medlemmer, hadde vi nok gått under i løpet av pandemien. Vi mistet også noen medlemmer til andre treningssentre, men mange kom raskt tilbake. Byggearbeidet som pågår rundt Stadionparken har også ført til at noen medlemmer har sluttet.

Arena-familien
Når man kommer inn dørene på Arena, blir man møtt av en summende lyd med stemmer, latter og smil. Det er liten tvil om at her er det kjekt å være.

– Vi har medlemmer som har vært med siden oppstart i 1997, og flere medlemmer som kjører langt for å trene hos oss. Og vi har et nært forhold til mange av medlemmene hvor vi deltar i alt fra bursdager til begravelser. De blir en del av Arena-familien, sier en tydelig rørt eier.

Arena har en gjeng pensjonerte mannfolk som kommer fast tre dager i uken. Her tilbringer de opptil tre timer av dagen på treningssenteret. På spørsmål om hvorfor de trener på nettopp Arena, svarer de samstemt:

– Trivsel, trivsel, trivsel. Her er det utrolig kjekt og sosialt, og flinke folk som jobber her.