Veidekke – ikke bare veier og asfalt

Distriktsleder Bendik Aarstad og markedskoordinator Kristine Ellingsen
Del på Facebook
Norges største entreprenørselskap

Den røde logoen til ­Veidekke er etter hvert blitt et kjent innslag i bydelen vår. I Jåttå­vågen er den synlig flere steder, og det er ikke i forbindelse med veiarbeid. Som en ­kanskje skulle tro ut ifra navnet.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Distriktsleder Bendik Aarstad og markedskoordinator Kristine Ellingsen

Fakta
Navn på selskap: Veidekke Entreprenør Bygg Rogaland
Type virksomhet: Bygg- og anleggsvirksomhet
Adresse: Laberget 22, 4020 Stavanger
Antall ansatte: 140
Distriktsleder: Bendik Aarstad
Omsetning: ca. 900 millioner

Historien
Firmaets historie startet med å legge brostein på Østlandet i 1936 og virksomheten hadde opphør under krigen. I 1948 kom gjennombruddet på vår kant av landet da Veidekke fikk anleggskontrakten for byggingen av Sola flyplass. På 50 og 60-tallet hadde firmaet store oppdrag i Afrika og hadde da opparbeidet seg et godt omdømme på bygging av flyplasser, vannverk og motorveier. På 70 og 80-tallet vokste firmaet kraftig og skaffet seg kompetanse på flere områder. I 1986 ble selskapet registrert på Oslo børs og siden 1982 har de kjøpt opp over 80 andre selskap. Siden årtusenskiftet har selskapet med få unntak tronet øverst på listen over store entreprenører. Med ca 8000 ansatte og 39 milliarder i omsetning.

I dag består Veidekke av en rekke enheter, avdelinger og selskaper med kompetanse innen vei, tunneler, broer og bygg i hele Skandinavia. Bygging av nærings- og boligbygg og kaiprosjekter her lokalt er organisert i firmaet Veidekke Entreprenør Bygg Rogaland (tidligere Block Berge Bygg) med kontorer i Stavanger og Haugesund. Veidekke Bygg Rogaland har 140 ansatte, herav 65 fagarbeidere innen betong og tømrerfaget. For tiden er 7 lærlinger under opplæring – hvorav en av dem kommer fra Jåttå vgs – Bygg og anleggsteknikk.

Visjoner
Veidekke bygger sin virksomhet på 3 grunnpilarer. De setter mennesket først, tar en aktiv rolle i det grønne skiftet og mener at kundens prosjekt er deres lidenskap.

Lokale prosjekt
Veidekke er og har vært involvert i flere byggeprosjekt i Hinna bydel. Nybygg og ombygging av Hetland videregående er nylig overlevert til skolestart. Boligprosjektet Søstrene Hinna byggetrinn 1 ble innflyttet i midten av juni og Veidekke har også ansvar for oppføring av byggetrinn 2. Veidekkes fagarbeidere har utført betongarbeidene på Akers to nye bygg i Hinna Park, som går under navnet Valhall. I tillegg har Veidekke Byggs søsterselskap på Klepp stasjon Veidekke Prefab (også tidligere Block Berge Bygg) levert og montert råbygget i betongelementer på Valhall-prosjektet. Det nye boligprosjektet Odden i Hinna Park har Veidekke Bygg allerede vært med på planlegging og utvikling frem til godkjente planer i nært samarbeid med Obos.

Fremtiden
– Vi liker kortreiste prosjekt og leverer et klimagassbudsjett som en del av tilbudene, sier distriktsleder Bendik Aarstad. I Jåttåvågen er det mye som skjer og flere nye utbyggingsplaner befinner seg i prosessen med høringer og politisk behandling. -De vil vi også være med på, forteller Aarstad. Her kan som eksempler nevnes bofellesskap ytterst på Laberget, sykehjem sør for Søstrene Hinna og K2s boligprosjekt med navnet Hinna Stasjon.

Perfekt beliggenhet
Selskapet er også synlige på den lokale sponsorsiden. Landhockeybanen i aktivitetsparken bærer deres logo.

– Vi er midt i smørøyet, fremhever markedskoordinator Kristine Ellingsen. Kontorene deres befinner seg i Fjordpiren samlokalisert med mange andre firma. – Lokalene her er helt supre og nærområdet likeså. Vi arrangerer kundetreff med opptil 100 gjester, har hatt rebusløp med ansatte, quiz på Zip4020, har leid møtelokaler i SR-Bank Arena, båtturer på fjorden og nevner i samme slengen en populær markedsdag i Fjordpiren på slutten av året arrangert av cateringfirmaet Compass.

Det er liten tvil om at logoen til Veidekke vil fortsette å være godt synlig i mange år fremover.

Kontor: Fjordpiren 2. etg. i Laberget 22, 4020 Stavanger.