– Utfordrer politikerne på tilgang til hall

Basketmiljøet i Stavanger er i enorm vekst. FOTO: privat
Del på Facebook
Camilla Nylund er initiativtakeren bak FGI basket

I 2021 startet FGI opp basketball for ungdommer. Det har vært en stor suksess, men lite tilgang til haller gjør det vanskelig for basketballen å vokse og tilby plasser til nye medlemmer. 

INGRID SMISTAD
ing_smi@hotmail.com

Basketmiljøet i Stavanger er i enorm vekst. FOTO: privat

Startet selv
Camilla Nylund (45) så seg nødt til å ta saken i egne hender, da sønnen Adrian (13) sto på ventelisten i flere år for å spille basket.

– Det var ikke mulig å komme inn på Stavanger eller Lura basket. Etter lang tid tok jeg kontakt med daglig leder i Forus og Gausel Idrettslag (FGI), Morten Låndråk-Sæther. Jeg spurte om det var mulig å starte med andre aktiviteter enn håndball og fotball, forklarer Nylund.

De var flere ungdommer som var sammen på fritiden og spilte, men ingenting organisert. FGI var positive til initiativet, men ønsket at Camilla skulle stå for oppstarten selv.

– Jeg tenkte joda, og satte i gang. Jeg er vant til organisering og ledelse gjennom jobben. Men jeg var nok ikke helt klar over omfanget, sier Nylund lattermildt.

Stor etterspørsel
FGI basket startet med 6 barn i august 2021. Til jul var det over 40 barn, og til sommeren var de oppi 80. Nå nærmer de seg 100 medlemmer. Det er lite tvil om at en ny idrett var etterlengtet i bydelen med den store tilstrømningen av medlemmer.

– Det første kullet (gutter 13-14 år) endte opp med å vinne hele serien suverent i Rogaland i 2022. De er en veldig dedikert gjeng, sier Nylund.

Det var ingen enkel oppgave Nylund hadde foran seg. Det er ekstra utfordrende å finne frivillige trenere i basket.   

– Det er ikke så mange foreldre som har drevet med basket. Jeg la derfor ut en forespørsel i sosiale medier om trenerjobben, og fikk tak i en som har Bachelor i kroppsøving, og holder på å videreutdanne seg til en Master i Idrett. Han var alene om å trene barna i starten. Etter hvert som antall medlemmer økte, tok vi kontakt med UiS. De har et basket lag som heter Lobsters. Vi spurte om noen på laget ønsket ekstrajobb, og fikk etter hvert tre ekstra trenere. Alle trenerne våre er fantastisk dyktige, med stort fokus på idrettsglede og pedagogikk. Nå er det også blitt et par foreldretrenere og ungdomstrenere. Støttegruppen rundt barna begynner å ta form, og det er veldig engasjerte barn og trenere. I tillegg er basketballmiljøet i regionen veldig bra og har vokst enormt de siste årene, sier Nylund.

Basketballen fikk aksept fra FGI, og det ble avsatt et oppstarts budsjett for å få hjelp i starten. Dette var ifølge Nylund helt nødvendig for å kunne lykkes.

– Nå ønsker vi å utvide tilbudet og er åpne for flere medlemmer, spesielt gutter 13-14 år og jenter/gutter 11-12 år. Vi vil prøve å kunne ta imot alle som ønsker å spille. Ta kontakt med FGI dersom du eller ditt barn kan være interessert.

Lite tilgang
Nylund legger ikke skjul på at de sliter med tilgang til hall. Fordelingsnøkkelen går på antall medlemmer i idretten. Det vil si at man får tilgang basert på størrelsen på idretten, og at de med færrest medlemmer «taper».

– Det er en kjempe utfordring med tanke på den økende etterspørselen. Det gjør det vanskelig å starte opp nye idretter, og utfordrende for oss å gjøre idretten større. Vi har tilgang til noen gymsaler, men der er kurvene for lave. Når ungdommene er over 13 år og spiller på et visst nivå, skal de ha høye kurver. De nærmeste hallene med slike kurver er Gautesete hallen og Vår energi arena. 60% av medlemmene vår er over 13 år og skal ha disse kurvene, sier Nylund fortvilet.

Nylund ønsker å utfordre politikerne rundt tilgangen til haller og håper de ønsker å prioritere lokalungdommen for mer tilgang i Folkehallene. Hun ser også en positiv trend blant ungdommen, hvor de ønsker å treffes på fritiden for å spille basket. De har derfor samlet ungdommer mellom 13-15 år i Gautesetehallen på fredagskveldene under tilsyn av foreldre. Dette har gjort at ungdommen har hatt en trygg møteplass hvor de gjør noe aktivt og sosialt, uten at de trenger å være medlemmer.

– Vi kommer til å fortsette med dette tilbudet og det hadde vært fantastisk å få en utebane også. Det gjør tilgangen enda mer lavterskel ettersom barna trenger (betalt) medlemskap dersom de ønsker tilgang til Folkehallene på fritiden, sier Nylund.

Kartlegger behovet
Leder i Hinna kommunedelsutvalg, Geir Støle (AP), forteller at kommunedelsutvalget er svært positiv til etablering av nye idrettsaktiviteter i bydelen og er kjent med den gledelige veksten i antall basketballspillere i Forus og Gausel IL.

– Vi kommer til å ta direkte kontakt med basketball-gruppen i Forus og Gausel IL for å konkretisere hva vi kan bidra med både med hensyn til daglige treninger og videreutvikling av aktiviteten. Basketball-gruppen har allerede to treninger i uken i Folkehallene (Vår Energi Arena Forus). Dette tilbudet kan sannsynligvis utvides, men må koordineres gjennom idrettsrådet/kommunen.

Generelt sett så har kommunedelsutvalget ifølge Støle veldig god kontakt med idrettslagene i bydelen og de har både hatt møter for å kartlegge behovene til idrettslagene og fulgt opp en rekke enkeltsaker.

– Den desidert største utfordringen er tilgang til treningstider, både i haller og på kunstgressbanene. Det er for få flerbrukshaller og kunstgressbaner i bydelen for å kunne dekke dagens behov. Befolkningsprognosene viser også at den største veksten i Stavanger kommune i årene som kommer, kommer til å være i Hinna bydel. Følgelig vil behovet for treningsflater bli enda større. Kommunedelsutvalget kommer til å følge opp denne saken både for å finne kortsiktig- og langsiktige løsninger, forsikrer Støle.