Superlekeplasser til 50 millioner

Del på Facebook
Attraktive møtesteder for alle aldre

Stavanger kommune ønsker å bruke 50 millioner i årene fremover på superlekeplasser. Det planlegges for totalt 14 stk og vurderes å settes av 5 millioner hvert år fremover i de kommunale budsjettene. I Hinna bydel er det foreslått en superlekeplass på Vaulen badeplass i barnebukta. Når den kommer er foreløpig usikkert.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Superlekeplass: Tretoppen superlekeplass i Mosvannsparken.

Så hva er en superlekeplass og hvorfor ønsker vi flere slike i stedet for mange små?
Definisjonen på en superlekeplass er at en slik lekeplass skal være så attraktiv at folk reiser dit selv om de bor i en annen del av kommunen.  Flere er allerede på plass og blant de nyeste er Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet og Honningeventyret på Valberget. Den siste åpnet i mars og har insekter som tema og en stor bikube som barn kan leke inni.

Landskapsarkitekt Kine Marie Krogh Olesen i Stavanger kommune forteller at superlekeplassene skal fremme folkehelse i hele befolkningen. – Både foreldre og besteforeldre kommer seg ut, i tillegg til barna.  – Lekeplassene er gratis og kan forhåpentligvis raskt bli en attraktiv møteplass i nærmiljøet. Lekeplassene skal tilby variasjon og mestring på ulike aldersnivå og vil ha noe for alle.

Status i dag
Totalt har Stavanger i dag 371 kommunale lekeplasser hvorav mange av dem er lite brukt og i meget dårlig stand. I vår har kommunen hatt en egen Lekestrategi ute på høring.  Til høsten skal den politisk behandles.  Hovedhensikten er å lage «et attraktivt tilgjengelig leketilbud i hele kommunen».

Flere superlekeplasser er på plass i kommunen allerede.  Hermetikklekeplassen ligger i Stavanger Øst, Ajaxparken med eksotiske dyr ligger i sentrum bak Mediegården, Tretoppen ved Mosvatnet, Honningeventyret på Valberget og Krabbelekeplassen nær den nye dagsturhytta på Hundvåg.

I vår bydel er det Vaulen badeplass ved barnebukta som er tiltenkt superlekeplass.  Ikke i år og kanskje ikke neste år.  Men den kommer hvis planen blir vedtatt slik den foreligger under politisk behandling i høst. Kommunen skal utarbeide kommunedelsvise handlingsplaner for lekeplassene i hver kommunedel fortløpende. Disse handlingsplanene vil være grunnlaget for hvordan det prioriteres i opprustning av de kommunale lekeplassene fremover.

Private lekeplasser
Vi har i Stavanger i dag i tillegg til de kommunale lekeplassene et betydelig antall private lekeplasser og det er behov for å kartlegge disse plassene. Videre bør det vurderes å tydeliggjøre velforeningers og andre private parters ansvar for lekeplassene, herunder ansvar ved skade eller ulykker. Avtaler med velforeninger om drift/vedlikehold av lekeplass skal presisere foreningens ansvar for sikkerheten

Lurer du på noe angående lekeplassen i ditt nærområde kan du kontakte innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Overgrodde: Mange private lekeplasser er overgrodde og lite attraktive