Populær bisafari

Sertifisert birøkter Armin Meier.
Del på Facebook
Økt fokus på en grønnere verden

Utover våren 2023 kunne observeres grupper med barn som ikledde seg hvite, tette drakter med netting foran ansiktet, og tette støvler og hansker. Med stor iver, litt ærefrykt og mye lyd fulgte de med på omvisning blant bikubene utplassert øst for Skråtårnet i Jåttåvågen.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Sertifisert birøkter Armin Meier.

Armin Meier har en litt annerledes jobb.  Han er sertifisert birøkter og jobber for et firma som heter PlanBi. Firmaet ble etablert i november 2021 og har pr i dag et godt samarbeid med flere større firma og kommuner. Konserthuset i Stavanger var det første stedet bikubene ble utplassert, og nylig inngikk PlanBi avtale med SLB i Bergen. Bikubene ved Skråtårnet som ble satt ut høsten 2022, er finansiert gjennom midler fra Sandnes Sparebank og har i vår og tidlig sommer vært åpent for bi­­safarier for ca 200 skoleelever.  I tillegg har de tilbudt åpne bisafarier om søndagene. Til stor interesse også for forbipasserende turgåere.

Bikuber passer mange steder
Firmaets formål er å skape bedre forhold for alle insekter. Dette gjøres blant annet ved å spre kunnskap om verdien av insektsvennlig beplantning.  Det tilbys birøkt som virkemiddel for å sette fokus på bærekraft.

– Vi ønsker å snu trenden med nedbygging av arealer for insekter. Derfor jobber vi hver dag for at privatpersoner, bedrifter, kommuner og andre aktører skal være med og legge til rette for et biologisk mangfold, forteller Meier.  – Det finnes mange ubenyttede arealer i byen.  Et tak kan raskt bli en grønn oase, frukthage eller gi bedre isolasjon og drenering.

Biavl
PlanBI driver også avl på Nordisk brunbie som en del av sin virksomhet.  Det er den eneste opprinnelige birasen i Nord-Europa, og regnes av Norsk genressurssenter i dag som en bevaringsverdig nordisk birase.  Det vil si at den både er nasjonal og så fåtallig at den regnes som truet.  Brunbien har blant annet kortere snabel enn sine europeiske slektninger og deler derfor nektar fra blomster med andre insekter.  I samarbeid med andre aktører jobbes det for at vår region skal bli et renavlsområde.

Kurs og praktisk bistand
Plan Bi tilbyr faglig rådgivning om beplantning, birøkt og insekter.  Årlig gjennomføres kurs i birøkt hvor det utdannes nye birøktere.  Gjennom bi­­safariene deles kunnskap med folk i alle aldre og det tilbys foredrag for skoler og bedrifter.

Fra høsten 2023 håper de to entusiastene Armin Meier og Audun Røyneberg at birøkterjobben skal bli en fulltidsjobb.  Om det blir mulig avhenger av om firmaet og prosjektet er økonomisk bærekraftig.  Inntektene kommer fra bedrifter som har birøkt på egen grunn, eller ønsker å støtte birøkt hos PlanBi, tilskudd fra kommuner og ideelle stiftelser, salg av dronningbier og lokalprodusert honning og ved å avholde kurs for skoler og privat­personer.

Er du interessert som privatperson eller firma, er det bare å ta kontakt med armin.meier@planbi.no eller søke etter informasjon på www.planbi.no.

Kursing: Det kurses om bier.