Må de stå tomme?

Djupamyrå barnehage. Ulsberget barnehage.
Del på Facebook
Nedlagte barnehager på Forus

Kommunedelsutvalget i Hinna har lenge syslet med tanken på å gi nytt liv til ubrukte nedlagte barnehager. På Forus ble Djupamyrå og Ulsberget barnehager fraflyttet for ca. 5 år siden. Siden da har de stått tomme. Den ene barnehagen har fått et strøk maling. Ellers ingen aktivitet.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Djupamyrå barnehage. Ulsberget barnehage.

Behovet for lokaler til blant annet ungdomsklubber og frivillighetsorganisasjoner er stort, og det er kun fantasien som setter grenser for hva en nedlagt barnehage kan brukes til. Flyktninger, omsorgsboliger, dagsenter for eldre, bibliotek og møteplasser for små lag- og organisasjoner kan alle være alternative aktiviteter som kan gi nytt liv til byggene.

Idéen fra kommunedelsutvalget trengte å løftes til et høyere politisk nivå for å få en realitetsbehandling og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken tok imot bydelspolitikerne. Det har hittil endt opp i et vedtak i juni forbindelse med behandling av tertialrapporten. Vedtaket lyder:

Hinna kommunedel opplever og kommer til å oppleve en stor befolkningsvekst i årene som kommer. Det er stort behov for større og mer egnede lokaler til ungdomsklubb. Samtidig har frivilligsentralen og frivilligheten også behov for bedre lokaler. Kommunen eier to barnehager i området. De har stått tomme i flere år, Djupamyrå og Ulsberget.

Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan behovet for ungdomsklubb og lokaler til frivilligheten kan løses ved å ta i bruk en av disse tomme barnehagene.

– Vi må tenke forebygging og gode møteplasser i en voksende bydel, fremhever Sunnanå Hausken. -En økende befolkning vil ha behov for flere gode og kortreiste møteplasser og vi ser for oss at byggene kan komme til å romme mange ulike aktiviteter. Både for unge og eldre. Det er synd at de allerede har stått tomme i 5 år.

Også opposisjonspartiene har et ønske om gode møteplasser og en mening om ubrukte kommunale bygg.

– Stavanger skal være en inkluderende kommune, hvor innbyggerne opplever å ha gode møteplasser i alle livets faser, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre.

Høyres ordførerkandidat er positiv til at man kan se på muligheten for alternativ bruk av Djupamyrå og Ulsberget barnehager, og påpeker at Høyre går til valg på å åpne offentlige bygg opp for frivilligheten slik at det blir flere tilgjengelige lokaler i relevante størrelser.

– I vårt reviderte stavanger-budsjett for 2023, satte Høyre – sammen med FrP, V, KrF og Pensjonistpartiet – av 1 million kroner til et forprosjekt for et nytt bydelshus i Hinna kommunedel. Mitt umiddelbare utgangspunkt er at disse midlene kan sees i sammenheng med vurdering av ny bruk av de ledige lokalene på Forus, sier Knutsen Hegdal.

Å ta i bruk nedlagte barnehager kan være en god idé, men å bygge opp et sentrum av aktivitetsmuligheter på Forus må tenkes nøye igjennom. Jåttåvågen er blitt et nytt stort knutepunkt og skal bygges ut i mange år fremover. Tenker vi forebygging og behov for gode møteplasser og kortreiste tilbud for alle aldersgrupper vil nok mange mene at dette er et mer egnet sted.

Bydelspolitikere: Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og Ingvild Jørgensen (Sp).