Endelig er ferien over

Engelsktime: Med lærer Kjell Arne Tørressen
Del på Facebook
Tilrettelagt avdeling på Jåttå vgs

Felles for elevene på avdeling for tilrette­lagt opplæring på Jåttå videregående er at de har mange utfordringer, har lite fravær og de fleste gleder seg over at sommerferien er over.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Engelsktime: Med lærer Kjell Arne Tørressen

Alle barn i Norge har rett på 13 års skolegang. På tilrettelagt avdeling har de med flere utfordringer en mulighet til å delta i egnet skolegang.  Undervisningen blir individuelt tilpasset. Noen får arbeidstrening, mens andre fokuserer mer på hverdagslivstrening. Ved mye sykefravær kan det i enkelte tilfeller gis mulighet for et ekstra skoleår.

Avdelingslederne Volker Franzen, Mette Seglem Aasen og Anne-Katrine Higdem forteller om en avdeling med litt over 60 elever og ca. 75 ansatte + vikarer.  Dette er den største tilrettelagte avdelingen i Rogaland fylke med totalt 12 klasser.

Historikk
I 2018 flyttet avdelingen fra den gamle Husmorskolen på Hinna inn i splittert nytt skolebygg samlokalisert med Jåttå videregående.

Overgangen til videregående kan for mange være krevende.  Også for dem som trenger tilrettelagt undervisning. Nye hjelpemidler skal tas i bruk og mange kan gjøre et utviklingshopp på dette stadiet og er modne for mer læring.

Avdelingen samarbeider med flere avdelinger på skolen og med flere firma og institusjoner som blant andre Attende, Proservice, Ranso, sykehjem, barnehager og butikker som for eksempel Rema 1000 i Stadionparken.

Personale her har en litt annen utdanningssammensetning enn i ordinær skole.  Her finner vi et stort antall pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Musikkterapeut: Nils Ole Odland underviser en enkeltelev.

Hvordan arter en vanlig dag seg?
-Dagene er rutinepreget og individuelt tilpasset, forteller avdelingsleder Mette Seglem Aasen.  -For denne elevgruppen er faste rutiner av stor betydning.

Normal skoleuke er 35 timer med undervisning mellom kl. 8.15 og 14.  Elevene ankommer enkeltvis eller flere sammen i taxi. Noen få tar buss eller tog.  Dagen deres starter normalt med frivillig frokost i 9 tiden og deretter blir elevene delt inn i grupper alt etter behov og muligheter.  Noen trenger mye hjelp og er alene med 1 til 1, og andre igjen fungerer i grupper på 5-6 elever.

Vi tok en runde på avdelingen én uke etter skolestart.  Da var det liv i de fleste klasserommene.  Musikkterapeut Nils Ole Odland hadde en individuell time med en enkeltelev, Kjell Arne Tørressen hadde engelskundervisning for en stor klasse på 10-11 elever, og i formingsrommet var en elev allerede i gang med snekring.

Alles favorittfag er musikk.  Det skjønner vi godt når vi blir vist musikkrommet som er formet som en gitar og inneholder alt du kan drømme om av instrumenter.  Dessuten er elevene ofte ute i nærområdet og trener mye på å ta vare på seg selv. Et annet populært rom er formingsrommet. Her blir blant annet laget flotte flerfargete husrekker med mange fine detaljer.  De er for salg og interesserte kan henvende seg på sms til lærer Margrete Solland mobil 98 03 93 27.

Avdelingslederne: Mette Seglem Aasen, Anne-Katrine Higlem og V olker Franzen.