Alt du trenger å vite om valget 11. september

Fotograf: Tore Fjeld
Del på Facebook

I Stavanger gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg søndag 10. september (kl. 15-20) og mandag 11. septemer (kl. 10-21).  Valglokalene for Hinna bydel er som tidligere Gautesetehallen, Hinna skole og Hetlandshallen. Hvor du skal stemme fremkommer av valgkortet som er sendt deg digitalt fra kommunen.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Fotograf: Tore Fjeld

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, har du anledning til å gjøre det fram til 8. september. Åpningstidene til forhåndsstemmelokalene er hverdager kl. 10-18 og lørdager kl. 10-17. Søndager er stengt.  I Hinna bydel kan du forhåndsstemme i valglokalet i Sølvspennetunet 14 på Gausel.  Lokalet er lett tilgjengelig – mindre enn 300 m fra parkeringsplass inkl. handikapplasser, mindre enn 300 m fra kollektivtilbud, samt tilrettelagt for rullestolbrukere, blinde og svaksynte.

Har du stemmerett?
Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

Har fylt 18 år innen utgangen av 2023

Norsk statsborger

–Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

–Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen

Utenlandsk statsborger dersom du

–Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen

–Er nordisk statsborger (fra Sverige, Danmark, Finland og Island) bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.)

Står du i manntallet?
Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Hvordan stemmer du?
Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen

Hjelp til å stemme
Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Frist for å søke om å avgi stemme i forhåndsstemmeperioden for syke og uføre der de oppholder seg, er onsdag 6. september kl. 14.00.

Stemme fra utlandet
Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023. Godt valg!

Valglokaler: Hinna skole – Gautesetehallen – Forhåndstemmelokalet på Gausel