– Alle stemmer teller

Fotograf: Tore Fjeld
Del på Facebook
Lokalvalget nærmer seg, har du bestemt deg?

Til høsten er det lokalvalg. Vi har spurt tre innbyggere i Hinna bydel hvorfor de mener det er viktig å stemme, har de ­alltid stemt og har partivalget variert. Dette er ­svarene vi fikk fra gründer Tore Christiansen (61), komiker og samfunns­debattant Veronica Simoné Fjeld (42), og innflytter og finansmann Sashko (Saško) Depotovski (43).

INGRID SMISTAD
ing_smi@hotmail.com

ENIGE: Veronica Simoné Fjeld, Tore Christiansen og Sashko Despotovski er alle enige om at det er viktig å stemme. (Foto: Privat/Rogaland Avis/Privat).

Lokalvalget i Rogaland nærmer seg. Den 11. september er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i Norge. Kommunestyret bestemmer blant annet over grunnskoler, barnehager, barnevern, plan- og byggespørsmål, helse og omsorg, lokal kultur, vann, vegsystem, kloakk og søppel. Fylkestinget bestemmer over fylkesveier, videregående opplæring, tannhelse, lokal kollektivtransport og regional utvikling og kultur.

Ønsker folkebad
Komiker Veronica Simoné Fjeld aka Yummymummy, er klar i sin tale på hva hun mener om de som velger å ikke stemme.

– La meg si det sånn at hvis du i et demokratisk folkestyre velger å IKKE stemme så kan du heller ikke tillate deg å ytre deg når samfunnet beveger seg i en retning som du misliker. Alt rundt oss er politikk og hvis du for eksempel har meninger om åpningstider i handelstanden, kollektivtransport, matvarepriser, lønn, barnehageplass, aktivitetstilbud til eldre og svømmehaller, så må du stemme. Apropos svømmehall, min stemme går til det partiet som er for folkebad til Jåttåvågen!

Fjeld har benyttet seg av stemmeretten i alle år bortsett fra det ene året hun var bosatt i Florida i USA. I lokalvalgguiden på nett står det at dersom man er i utlandet kan man forhåndsstemme mellom 3. juli og 1. september ved norske ambassader og utenriksstasjoner.

Den lokale influenseren har ikke alltid stemt på samme parti og anbefaler at man leser partiprogrammet, til tross for at man gjerne har et fast parti man holder med.

– Jeg stemmer på bakgrunn av saker og historisk gjennomslagskraft. Dessuten endrer jo engasjement mitt seg med alderen og det er ikke alltid at partiet jeg stemte på for 4 år siden har endret seg i takt med det. Derfor er det lurt å lese partiprogrammet og i alle fall ikke stemme på trynefaktor.

Har alltid stemt
Gründer og Hinnabu Tore Christiansen synes heller ikke man kan klage på politikken dersom man ikke selv stemmer.

– Vi er så heldige at vi lever i et velfungerende demokrati og da bør alle kjenne det som sin borgerplikt å stemme på det partiet som representerer sitt syn på de viktigste sakene. Stemmer du ikke fratas du også muligheten til å både påvirke og å «klage på politikken».

Christiansen kan fortelle at han alltid har stemt, men ikke alltid på samme parti.

– Jeg slapp stolt nedi stemmeseddelen så fort jeg ble myndig. På stortingsvalg har jeg alltid stemt på samme parti. På lokalvalg har jeg variert noen få ganger.

Alle stemmer teller
Sashko Despotovski er kanadier, opprinnelig fra Kroatia. Han er bosatt og jobber i Norge. Det å ha stemmerett ser han på som en demokratisk rettighet, og en forpliktelse som alle med stemmerett burde benytte seg av.

– Alle stemmer teller, og det følger med et ansvar i det å ha stemmerett. Å stemme tvinger enkeltindividet til å ta interesse og utvikle en bedre forståelse for det politiske bildet i samfunnet – og til å følge med.

Kanadieren er opptatt av den politiske utviklingen i verden både personlig og forretningsmessig.

– Jeg følger den politiske utviklingen i landene hvor jeg bor og jobber, selv om jeg ikke har stemmerett i landet. Akkurat nå følger jeg for eksempel med på den østeriske, sveitsiske og amerikanske politiske utviklingen. Jeg følger også valg i land jeg gjør forretninger i. Dette har innvirkninger på den globale økonomien, og det er viktig å ha innsikt i det når man gjør forretninger.

Til tross for at det noen ganger kan være utfordrende å stemme fra utlandet, har Sashko alltid stemt.

– Ambassadene gjør prosessen enklere. Jeg stemmer i sammenheng med hvem som stiller til valg, hvordan jeg relaterer meg til dem, deres partiprogram og relevansen i forhold til de nåværende sosioøkonomiske faktorene i den gitte valgperioden. Ting er stadig i utvikling.

Sjekk lokalvalgguiden
Er du usikker på hva du skal stemme? Da kan lokalvalgguiden på nrk.no eller aftenbladet.no hjelpe deg på veien.

Godt valg!