– Aldri en kjedelig dag på jobb

Del på Facebook
Blant topplederne i Aker BP

Ine Dolve (48) har en imponerende CV. Hovedsakelig fra forsvaret og oljebransjen. CV-en vitner om en fremoverlent og karrierebevisst kvinne. I dag jobber hun som feltdirektør for Alvheim og leder av Aker BPs Stavanger-kontor. Hun trives i rollen som leder til tross for en til tider hektisk hverdag.

INGRID SMISTAD
ing_smi@hotmail.com

 

Feltdirektør: Ine Dolve. FOTO: Aker BP

Det var flyger Ine Dolve egentlig ønsket å bli. Hun søkte seg derfor inn i luftforsvaret etter å ha fullført videregående på St. Svithun.

– Men jeg var litt for kort, sier Dolve og ler.

Likevel fortsatte hun på befalsskolen i to år, slik at hun kunne reise og oppleve mye før jobbalvoret startet. I forsvaret fikk Dolve mulighet til å tjenestegjøre i utlandet, hvor hun fikk ansvar og praktisk ledererfaring.

– Jeg var tidlig motivert for å delta i FN oppdrag. Første stopp ble Libanon for 1,5 år og deretter Kirgisistan i et halvt. Jeg hadde en administrativ jobb og man får tidlig ansvar i forsvaret sett på bakgrunn av alder, utdanning og erfaring. Det var veldig kjekt.

Da hun kom hjem fra utlandet var hun veldig i tvil hva hun skulle gjøre videre. Det var et halvt år til skolene startet opp, men Dolve hadde ikke hastverk og koste seg som skiboms i Østerrike i mellomtiden. Hun søkte på flere økonomistudier, og valget falt til slutt på økonomilinjen på Sjøkrigsskolen som hadde samarbeid med NHH.

– Jeg studerte to år i Bergen, hadde ett år praksis på Håkonsvern og ett år praksis i Madlaleiren hvor jeg var nestkommanderende for et kompani. Jeg begynte på NHH samtidig som jeg hadde praksis, slik at jeg fikk siviløkonomgraden fra NHH. Også tok jeg master i International management i Barcelona. Det halve året i Kirgisistan var mens jeg gikk på NHH.

Ikke rutinedyr
Etter 8,5 år i forsvaret var det på tide med en endring. Hun så på forsvaret som et springbrett videre og ønsket å oppleve og gjøre noe annet. Valget endte på PwC i Oslo hvor hun begynte på revisjon.

– Det var en god start, godt miljø og lærerikt. Men etter ett år kjente jeg at revisjon ikke var min greie. Jeg er ikke et rutinedyr, sier Dolve og smiler.

Etter det begynte hun derfor på avdeling for consulting i PwC, hvor hun også traff sin fremtidige ektemann. Da mannen etter en stund fikk tilbud om jobb i PwC i Stavanger i 2006, var det en god anledning til å flytte tilbake til hjembyen hennes. Han begynte på revisjon og Ine fortsatte med consulting i Stavanger.

– Det var nesten bare oppdrag mot olje og gass på den tiden i Stavanger. Jeg jobbet mest mot Statoil, og ble raskt introdusert for oljebransjen. Etter en stund fikk jeg et oppdrag for BP Norge som gikk ut på å utvikle logistikksenter-konseptet BP hadde etablert.

Lederrolle
I 2012 fikk hun tilbud om fast ansettelse i BP og tok den. I 2014 ble hun leder for logistikksenteret.

– Der startet egentlig min karriere som leder i olje og gass-bransjen. Det var kjempespennende, og det lå et så stort potensial i å utvikle og forbedre logistikksenter-konseptet, forteller Dolve.

I 2016 ble Aker BP etablert da BP Norge ble slått sammen med Aker-eide Det Norske. Samtidig økte aktiviteten på norsk sokkel veldig. I 2018 gikk Dolve over til stilling som feltdirektør for Skarvfeltet. Et flytende gassprosesseringsanlegg utformet som en båt (FPSO).

– Her fikk jeg ansvar for hele feltet sin livssyklus. Alt fra drift til feltutvikling.

Aker BP har seks operative feltsentre; Valhall, Ula, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. I 2020 ble Dolve direktør for drift og feltutvikling for alle feltene. Den rollen hadde hun i 2 år. Etter en større organisasjonsendring som følge av oppkjøpet av Lundin, gikk hun i 2022 over i rollen som feltdirektør for Alvheim.

– Det er alltid noe som skjer i Aker BP. Det er vanskelig å kjede seg. Man kan velge og vrake i utfordringer innenfor endring, forbedring og transformasjon. Jeg pleier å spøke med at jeg aldri har hatt en jobb i mer enn 2 år. Jeg liker endring og at det skjer noe nytt, sier Dolve.

Stor forskjell
Det er ifølge Dolve noen åpenbare forskjeller når man sammenligner det å jobbe i Forsvaret med lederstilling i oljebransjen, men også mange likheter.

– I Forsvaret handler det om å holde seg i form, ivareta operasjonene, samhold, ledelse og levere forsvarsevne. Det går veldig mye ut på å lede, engasjere, motivere og utvikle folk. Samtidig er det veldig variert hva man kan gjøre i Forsvaret, det er et bredt spekter av oppgaver som skal utføres for å levere forsvarsevne. Det blir nesten som et eget samfunn.

Det begynner nå å bli lenge siden jeg jobbet i Forsvaret og mye har skjedd der siden min tid. Jeg opplevde nok at prestasjonsfokuset, endringstakten og tempoet var den største forskjellen mellom oljebransjen og Forsvaret. I tillegg til å jobbe med mennesker skal man levere resultater i flere dimensjoner og til et bredere nettverk av interessenter. Oppsummert så opplevde jeg det nok mye mer komplekst, men det handler selvsagt også om ledernivå man er på.

Dolve har ingen spesifikke forbilder, men hun har alltid beundret personer som tilsidesetter seg selv for å nå et mål og hjelper andre.

– Her i bedriften er det for eksempel personer som tar ulønnet permisjon for å hjelpe til på barnehjem i Thailand eller som bruker fritiden sin til å støtte og veilede kreftoverlevende tilbake i arbeid. Det er beundringsverdig. Jeg ser også opp til de som ikke aksepterer dagens etablerte sannheter, de som ønsker å transformere og endre dagens virkelighet. For eksempel Elon Musk. Alle trodde det var umulig, men han greide å transformere en så tung og tradisjonell bransje som bilindustrien på kun et tiår. Dette genet har også vår sjef i Aker BP. Det er kult å få jobbe for sånne folk, og helt nødvendig fremover for å komme videre i utviklingen av bransjen.

Måtte kjøpe hjelp
Sammen med mannen har Dolve ei jente på 10 år og en gutt på 13 år. Hun og mannen har begge topplederjobber. Dolve legger ikke skjul på at to travle jobber har medført noen utfordringer i familielivet.

– Det handler mye om innstilling, kommunikasjon, planlegging og forventningssetting. Ikke bare mellom meg og min mann, men også barna. Vi vet begge hva det innebærer og deler på oppgaver. Huset kan ikke alltid være rent, vi kan ikke være med på alt eller delta på alle dugnader. Dersom man har en god kommunikasjon rundt det, så har mine barn hatt full forståelse. Det er det de er vant til. Det handler selvsagt også om at man må lære seg å være effektiv og akseptere hva som er godt nok.

Det er ingen tvil om at tidsklemma også har hengt over de to topplederne i småbarnsfasen, og Dolve innrømmer at de har vært nødt til å kjøpe hjelp for å få det til å gå rundt på hjemmebane når barna var mindre.

– Vi har ikke så mye familie i byen, og mannen min har i perioder reist mye. Det hadde ikke gått uten å kjøpe hjelp. Tid til sosialt samvær med venner og trening har det blitt mindre av noen år. Når man stiger raskt i gradene bruker man mer tid på oppgavene, enn når man er mer trygg og erfaren. Det er ikke like intenst nå lenger, medgir Dolve.

Bygger for fremtiden
Dolve bor ved Hafrsfjord og har kontor i Hinna Park. Hun er veldig spent på utviklingen i bydelen og svært positiv til utbyggingen i Hinna Park-området.

– Det er bra i Hinna Park i dag, og kommer til å bli enda bedre. Reiseveien tar mye lengre tid nå enn tidligere på grunn av all bygging og omlegging av trafikken. Når alle byggeprosjektene er ferdigstilte kommer de til å gi et løft for hele bydelen. Vi vil få en hub her nede, et moderne sentrum hvor bedrifter er integrert med handel, cafeer, restauranter og boliger. Det er et attraktivt arbeidssted og Aker BP trives godt her. Det ligger sentralt mellom Sandnes og Stavanger, og har god togforbindelse. Vi har flere pendlere som bor og jobber i bydelen, og vi har andre bedrifter og samarbeidspartnere i området som vi jobber tett med.

Hinna Park Utvikling bygger nå to nye topp moderne bygg som skal romme Aker Solutions og Aker BP. Byggene vil ifølge feltdirektøren bli mye mer tilrettelagt for fremtidige operasjoner og de nye prosjektene som skal starte produksjonen i 2027.

– Stadig mer aktivitet vil foregå på land og vi jobber hele tiden med å effektivisere prosessene våre for å produsere renere og billigere. Byggene og fasilitetene reflekterer måten vi ønsker å jobbe på fremover, sier Dolve avslutningsvis.