Akers betydning for Hinna bydel

godt synlig: AkerBP og Aker Solutions er godt synlige i bydelen.
Del på Facebook
Jåttåvågen

Det er tydelig for det blotte øyet at Aker-konsernet er tilstede i Jåttåvågen. Store logoer i friske farger med Aker i navnet lyser mot oss fra de fleste kontorbyggene.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

godt synlig: AkerBP og Aker Solutions er godt synlige i bydelen.

Flere store beslutninger
I juni 2022 kom nyheten om at Aker BP og Aker Solutions skal flytte inn i nye, fremtidsrettede kontorbygg nær skråtårnet i Jåttåvågen. Aker BP skreddersyr blant annet et integrert operasjonssenter for fjernoperering av feltene offshore i det nye kontorkomplekset.

To store, nye bygg på til sammen ca. 71.000 m2 trengs, og tidsplanen er knapp. Leiekontraktene i Jåttåvågveien 10-12 utgår i slutten av 2024. Byggingen av de nye kontorbyggene pågår for fullt.

I begynnelsen av juni 2023 kunne pressen også informere om at Aker BP har fått godkjent totalt ni utbyggingsprosjekter med anslåtte investeringskostnader på om lag 200 milliarder kroner. Prosjektene vil medføre stor aktivitet både i bydelen vår, i byen vår og flere andre steder i landet. De største utbyggingsprosjektene er Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris.

Driftes fra land
Samtidig er selskapets driftsstrategi i endring i tråd med målet om å redusere både kostnader og miljøavtrykk. Den innebærer blant annet flere arbeidsplasser på land og færre offshore. Operasjonene i Nordsjøen skal i størst mulig grad styres fra land. Et nytt fulldigitalisert samhandlingssenter vil stå tidlig ferdig i Jåttåvågen når de ansatte gradvis fases over i nytt bygg i 2024/2025.

Ine Dolve: – Feltdirektør og leder av AkerBPs Stavanger-Kontor.

Kontorbygget
Aker BP og Aker Solutions inngikk i 2022 langtidsavtale med eier og utbygger Hinna Park Utvikling (HPU) om å flytte inn i topp moderne og energieffektive kontorbygg nær Skråtårnet i Jåttåvågen i 2024/2025.

– Det nye kontorkomplekset, som i prosjektbyggefasen har fått navnet «Valhall», blir skreddersydd for fleksibilitet og samhandling. Våre fremtidige lokaler skal underbygge ambisjonen vår om å lede an i transformasjonen av olje- og gassindustrien, og vil blant annet inkludere et integrert operasjonssenter for fjernoperering av felt offshore, sier Ine Dolve, direktør for Alvheim-feltet og leder av Aker BPs Stavanger-kontor.

– Byggene vil sertifiseres etter de strengeste MNS-krav hvor helse, arbeidsmiljø og energieffektivitet er sentrale drivere. Med en fleksibel kontorløsning vil arealbehovet reduseres med ca 30%.

– Samtidig skal dette bli en fantastisk arbeidsplass som legger til rette for trivsel og et godt arbeidsmiljø for alle som jobber i, for og med Aker BP, sier Dolve.

Lokaliseringen er optimal for bruk av offentlig kommunikasjon med den nye bussveien som vil gå mellom de to byggene og kort vei til togstasjonen på Jåttå. Det blir også godt tilrettelagt for å bruke egen sykkel, med sykkel-parkeringshus og lademuligheter for el-sykkel.

Kontorkomplekset «Valhall» vil bestå av to seks-etasjers bygninger – omtalt som «Vestbygget» og «Østbygget».

Aker BP vil disponere 2. 3. og 6. etasje i Vestbygget og 4. 5. og 6. etasje i Østbygget.
Aker Solutions skal holde til i 4. og 5. etasje i Vestbygget.
Første etasje i Vestbygget vil bestå av Aker Care, Aker Solutions Visioneering, IT/Teknisk område, IT helpdesk, resepsjon, treningsfasiliteter, konferansesenter, mathall og bakeriutsalg.

Bil- og sykkelparkering legges i kjelleren i Vestbygget.

Innflyttingsdatoer for ansatte vil bli utført i to faser: -Fjerde kvartal 2024: Østbygget, inkl Samhandlingssenteret for drift (IOC) – Aker BP-ansatte. -Andre kvartal 2025: Vestbygget, Aker Solutions-ansatte og gjenværende Aker BP-ansatte.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) fremhever at Aker er en av de største arbeidsgiverne i Stavanger. – Det har derfor vært viktig for kommunen å tilrettelegge for konsernets tilstedeværelse og vekst i kommunen vår, forteller ordføreren videre. – At Aker nå bygger nytt er et tydelig signal om langsiktighet i Stavanger for selskapet. Det er for øvrig viktig at Akers utbygging i Jåttåvågen ses i sammenheng med øvrig bolig- og kontorutbygging i samme område. Jåttåvågen blir nærmest en ny, fullverdig bydel når alt er ferdig, og et symbol på den positive veksten Stavanger har vært i de siste årene.

Rekruttering
I en oppbygging- og vekstfase trenges flere flinke folk. Mens andre firma sliter med å få nok søkere, synes det som Aker anses som en attraktiv arbeidsplass og foreløpig har de god tilgang på søkere. – Også blant de unge, forteller Ine Dolve. – Det synes som de unge har lyst til å være med på å effektivisere og gjøre prosessene «grønnere».

Det skal bli spennende å følge konsernets videre virksomhet og utvikling i Hinna bydel.

 

Nye bygg er under oppføring:. Arkitekt Brandsberg Dahl. Utbygger: Hinna Park Utvikling.