Skiltprosjekt i Hinna bydel i Stavanger

Eksempel på ett av skiltene: Jåttåvågen var i en tjueårs-periode område for verdens mest avanserte betongteknologi, hvor Troll-plattformen kronet det hele. Det skjeive tårn er forøvrig tatt inn i historielagets logo. Tegning og layout: Svein Olav Joakimsen, tekst: Jørg Eirik Waula.
Del på Facebook

Hinna bydel er nå den raskest voksende bydelen i Stavanger og vil trolig om kort tid bli den største i kommunen. Dette betyr mange innflyttere; en del fra andre deler av Stavanger, men også mange utenfra.

Jørg Eirik Waula

Ikke bare innflyttere i bydelen er ukjent med lokalhistorien, men heller ikke «urbefolkningen» har full oversikt. Selv gikk jeg på Jåtten skole på 60-tallet. Ingen underviste oss at det i kort avstand fra skolen var det funnet den nest rikeste kvinnegraven fra vikingtid – Gausel-dronningen.

Jåttå og Hinna historielag startet i 2022 et prosjekt med historisk skilting i bydelen. Vi tok utgangspunkt i ti steder hvor vi ville sette opp skilt som informerer om bygninger, steder, personer og hendelser. Som alle områder er Hinna/Jåttå-området full av slik lokalhistorie. Noe er forsvunnet, tapt og glemt, mens mye fortsatt består. Felles er at historien fortsatt kan fortelles.

Tema for disse ti første skiltene varierer. Her er det presentert bl.a. en danseplan ved Jåttånuten, ei brygge hvor det ble «importert» dokagger fra Bergen til gjødsel, et bedehus som nå står på Norsk Folkemuseum, to bygdeborger og et zeppelinerhavari fra 1. verdenskrig.

Midler til prosjektet ble avsatt fra historielaget og seinhøstes i fjor fikk vi en bevilgning på kr. 20.000 fra kommunedelsutvalget. Skiltene er i A3-størrelse hvor tekst og illustrasjon har hver sin halvdel. Teksten er rimelig kortfattet, men det er gjort plass til en QR-kode som kobler seg opp til et oppslag på lagets hjemmeside. Her kan en lese mer utfyllende om historien. Skiltene vil bli montert i stålstativ på solide fundamenter. Forut for plassering skal det gjøres avtale med grunneier/kommune.

De ti skiltene er etter planen bare en begynnelse. En foreløpig beregning antyder at vi fort kan komme opp i 50-60 skilt. Prosjektet er basert på frivillighet fra tre av historielagets medlemmer. Kostnadene går utelukkende til produksjon og montering av skiltene.