Program 17. mai-toget

Togene: Slik går 17. mai-togene i Hinna bydel.
Del på Facebook
17. mai

Deltagerne i 17. mai-toget stiller opp på Hinna stadion/kunstgressbanen senest kl 9:45 etter angitt rekkefølge. Flagg­borgen stiller seg opp lengst nord på banen, og resten følger med front mot Hinna skole i den angitte rekkefølgen.

Kristoffer Engenes
FAU Jåtten skole

Toget starter kl 10:00 og går rett ut på Sara Bergesgate. Videre rute sees på kart med beskrivelse for hovedtoget og for barnehagetoget som har kortere rute. Årets rute er litt annerledes enn tidligere år for å unngå anleggsarbeidene med Bussveien i Jåttåvågkrysset. Hinna Brass stopper ved Frue Gamlehjem og spiller mens skolene går ned Kari Lofthusgate til Vågedalen Sykehjem sammen med Jåtten skolekorps og Jåtten juniorkorps. Vaulen skolekorps og Vaulen skole forlater hovedtoget i krysset ved Kari Lofthusgate og svinger opp Gamleveien mot Hinna kirke og går videre til Vaulen badeplass. Hinna Brass venter i krysset ved Kari Lofthusgate til skolene kommer tilbake fra Vågedalen Sykehjem. Barnetoget fortsetter ut Grannesveien og svinger ned mot Boganesveien. Toget går videre i retning sør på Fv44 til Sara Bergesgate der det svinger inn igjen mot Hinna Stadion hvor toget oppløses. Flaggborgen og Jåtten skolekorps fortsetter sammen med Jåtten skole helt inn på skolegården før de avslutter.

NB! Flaggborgen og Kommunedelsutvalget må holde igjen på Grannesveien for å tette luker etter retur fra Vågedalen Sykehjem.

De som skal bringe deltagere til barnetoget kan kjøre helt inn i Ordfører Tveteraasgate til rundkjøringen, snu­­‑‑ i rundkjøringen og sette deltagere av på langsiden ved det høye gjerdet med den nye kunstgressbanen (gamle grusbanen). Det er også mulig å sette av deltakere til barnetoget i Sara Bergesgate, samt ved de merkede parkeringsplassene langs Fv44 (se kartene).

De som har behov for å parkere bør bruke parkeringsplasser i bydelen som ikke er påvirket av barnetoget f.eks i Jåttåvågen eller Hinna sentrum. Man vil kunne komme inn med bil sørfra i Fv44 helt frem til RK Tekniske som for anledningen har stilt hele sin parkering til disposisjon på 17. mai (stor takk til dem!). Det er også noe parkering ved siden av gangbroen til Jåtten skole. Alle som har mulighet anbefales å ikke kjøre til arrangementet.

Barnetoget vil påvirke trafikkavviklingen langs rutetraseen mens det pågår. Takk for at du viser hensyn!

Vi ønsker alle en strålende flott feiring av årets 17. mai!

Barnetoget Rekkefølge:

1. Flaggborg Speidere

2. Hinna Kommunedelsutvalg

3. Vaulen Skolekorps

4. Vaulen skole

5. Jåtten juniorkorps

6. Godeset skole

7. Gausel skole

8. Gautesete skole

9. Norlights Montessoriskole

10. Jåtten skolekorps

11. Jåtten skole

12. Hinna skole

13. Hinna Brass

Barnehagene:

a. Gautesete barnehage

b. Dronningåsen barnehage

c. Geitastova barnehage

d. Mariamarka barnehage

e. Gauselbakken barnehage

f. Heddeveien barnehage

g. Boganes barnehage

h. Frøystad barnehage

i. Fredheim barnehage

j. Bamsefaret barnehage                 

k. Jåttå barnehage

Program Jåtten skole:

07:00 Musikk i bydelene ved Jåtten skolekorps

08:00 Flaggheising i skolegården

09:45 Oppstilling på Hinna kunstgressbane

10:00 Barnetoget starter

Feiring av 17. mai i skolegården ca. kl 11:00 – (eller når toget er ferdig)

Jåtten skolekorps spiller

Tale for dagen ved elever fra Jåtten skole

Leker for barn i alle aldre

Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe

Lotteri med fine premier

Utdeling av Hinnaprisen

Slutt ca. kl 12.30

Program Gausel skole:

Innsendt av Anne Marie Gausel, 17. mai komite Gausel skole

09:45: Barnetoget stiller opp ved Hinna Stadion (Kunstgressbane)

10:00: Barnetoget starter

Etter barnetoget blir det 17. mai-feiring på Gausel Skole kl. 12:00 -14:00 12:00: Jåtten Skolekorps spiller

Velkommen ved leder av 17.mai komitéen/FAU-leder

Tale for dagen ved 2 elever fra 7.trinn

Vandrepokal deles til «beste klasse i toget»

Når det skal tales og underholdes ber vi om at folk viser hensyn.

12:30: Leker for barna, loddsalg og premiebord.

Kiosk og kafe er åpen fra kl 12:30 til 14:00 med salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.

Vaulen skole

07.00 Musikk i gatene ved Vaulen Skolekorps .

08.00 Flaggheising og salutt, Vaulen skole.

09.45 Avmarsj for barnetoget fra Hinna stadion .

11.00-13.30 Folkefest på Vaulen badeplass:

Vaulen skolekorps spiller. Taler.

Vinnerne av talentiaden.

Leker, lotteri og moro for barna

Salg av pølser, kaker, kaffe, is og brus

Kafe for eldre på Lionshuset.

Program Godeset skole

09.45 Barnetoget stiller opp ved Hinna Stadion

10.00 Barnetoget starter

12.00 17. mai fest starter på Godeset skole. FAU ønsker velkommen

12.30 Jåtten skolekorps spiller

17. mai tale ved elev fra 7. trinn

7. trinn synger

Leker og aktiviteter ute

Lotteri med fine gevinster

Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og saft

14.00 Slutt