Lokalt engasjement

Gottfred Tunge
Del på Facebook
Gottfred Tunge Påtroppende redaktør

Det høres av og til litt voldsomt ut når en avis skal få ny redaktør. Den nødvendige ydmykheten vi bør ha til alle rundt oss, oppover og nedover i alle samfunnslag, den må også ligge der som en god bunnplanke i en lokalavis.

Og da er det ikke vanskelig å anerkjenne Jorunn Braathen Eia som har vært redaktør i mange år og Grethe Eriksen sitt virke som redaktør i HINNAvis.  Deres kunnskap og kjennskap til Hinna har hatt den ydmyke tilnærmingen som – sammen med mye annet –  har utviklet et produkt som er til nytte og glede i Hinna bydel.

Lokalavisen har alltid vært viktig arena for den lokale offentligheten, og for meningsdanningen i lokalsamfunnet. Det er ikke sikkert at en bydelsavis spiller samme rolle. Det er til og med ikke sikkert at en bydelsavis skal innta en posisjon med overdrevne og urealistiske ambisjoner.

Men – meninger er åpenbart i en helt ny konkurransesituasjon enten de er formidlet via en mobiltelefon eller postet på Facebook.  Og i dette mylderet, bør vel også Hinna sin egen bydelsavis ha en stemme?  Ha en ambisjon om å gi informasjon, bidra til nyttige innspill, ny kunnskap og kanskje løfte en lokal sak som gjør at det lokale engasjementet  trenger gjennom byråkratiet og den politiske makten – og på den måten bidrar til en ny vurdering og ny behandling?

Et redaktørskifte ville for ikke mange 10-år siden medført (overdreven) stor oppmerksomhet. Journalister og redaktører har ofte bidratt til å løfte egen betydning. Den posisjonen har aldri HINNAvis inntatt, og vi har heller ingen planer om å gjøre andre endringer enn de som stort sett følger en utvikling påvirket av landskapet rundt oss. I tett kontakt med lesere og brukere, skal vår bydelsavis fortsatt være til nytte, medvirke til åpenhet og vise i ord og bilder hendelser og opplevelser som skaper gode rammer.

Hinna bydel er i kraftig utvikling på nær sagt alle felt. De fysiske endringene på kollektivområdet, på buss, bane og utbygging, i næringsliv og fritid, vil utfordre lokalsamfunnet på områder som i noen grad vil dukke opp underveis. Disse underliggende endringene er det HINNAvis blant annet skal engasjere seg i, dele og gi innsikt nok til at vi bidrar i byggingen av et lokalsamfunn som er trygt og godt å bo i.