Leverte på både budsjett og tid

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klippet snoren sammen med seksjonssjef i Rogaland fylkeskommue, Anne Margrethe Skretting.
Del på Facebook
Åpning av ny bussvei-strekning på Gausel

12. april var det duket for snorklipping og åpning av den nye Bussveien på Gausel. Strekningen som går fra Gausel stasjon til diagonalen er den syvende av totalt 25 delstrekninger i buss­vei­prosjektet.

INGRID SMISTAD
ing_smi@hotmail.com

Mer enn bussvei

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken, der målet er at de som går, sykler og reiser med buss skal reise mer behagelig og komme lettere fram. Resultatet er et høyverdig kollektivtilbud der bussen kommer presis og ofte, og gir en behagelig reise.

– Prosjektet er så mye mer enn en busssvei. Det er også tilhørende sykkelfelt, fortau og underganger, sier seksjonssjef i Rogaland fylkeskommune, Anne Margrethe Skretting, og understreker at bussveien også skal være med å sikre at myke trafikanter får en enklere og tryggere ferdsel.

Strekningen som nå er ferdig er 1,3 kilometer lang, og går fra rundkjøringen ved Boganesveien like ved Edlandsgården i nord, til rundkjøringen ved ­­Gausel stasjon i sør. Den nye bussveien er en del av korridor 1, mellom Stavanger og Sandnes, som skal være ferdig i 2026.

– Vi har bygget midtstilt bussfelt, med felt for bil, sykkel og fortau på begge sider av bussfeltet. I tillegg er to moderne busstasjoner, og underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken inkludert i prosjektet, forteller Harald Bøhn, enhetsleder i Rogaland fylkeskommune.

Godt fornøyd

Fylkeskommunen kunne sammen med totalentreprenøren Stangeland Maskin fortelle om et godt samarbeid og vellykket byggeprosjekt som har levert på både budsjett og tid.

– Vi har levert innenfor tidsskjema som var estimert til 2,5 år. Vi har ikke møtt på store utfordringer underveis, og vi har ikke hatt noen alvorlige personskader. Noen partier av Bussveien har vært litt mer krevende enn andre på grunn av infrastrukturen og de nye undergangene. Men dette var det tatt høyde for og vi har likevel klart å levere innenfor rammene, forteller en stolt prosjektleder Dirk Rauch fra Rogaland fylkeskommune.

Alle de involverte parter takket beboerne, grunneiere og trafikanter for tålmodigheten under byggefasen. Ca. 120 eiendommer langs strekningen har måttet avstå grunn til prosjektet.

– Vi forstår at dette har vært en stor belastning for enkelte. Noen har nesten hatt gravemaskinen inn i stua, sier prosjektleder Dirk Rauch og legger til at de likevel føler at dialogen har vært god med beboere og grunneiere.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg kunne også fortelle at 5 lærlinger har jobbet på prosjektet og at 2 av disse har fått fagbrev. Noe som også er viktig for fylkeskommunen som har ansvar for den videregående skole og lærlinger.

Kunstverk

I undergangen ved Gausel stasjon har barneskoleelever fra Gausel skole 1.-7. trinn, dekorert underganger med flotte tegninger. Elevene har hentet inspirasjon fra gatekunst, årstidene, vennskap og det tyske prosjektet Happy Rizzi House, og fra å eksperimentere med varme og kalde farger.

Flotte kunstverk: Laget av elever fra Gausel skole.