Journalene er nå tilgjengelige

Journalene: 18. april kom endelig beskjeden mange har ventet på.
Del på Facebook
Fastlegemangel i bydelen

Forus legesenter ble nedlagt 1. september 2022.  Senteret var privatdrevet, og da to av tre leger skulle gå av med pensjon var det ingen søkere til å overta driften. Pasientene fikk tildelt nye fastleger, men journalene fikk de ikke med seg.  Etter 6,5 måned er journalene endelig konvertert til et format som gjør at de kan tas i bruk av andre leger, og sykdomshistorikken til pasientene kan følge pasientene videre.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Nedlegging av legesenteret på Forus har skapet mye debatt og politisk involvering. Det pleier å hjelpe. Forus legesenter vil ikke gjenoppstå fra de døde, men det planlegges et nytt legesenter i Forus området.  Senteret skal driftes etter en såkalt «8.2»-avtale som vil si at legene er selvstendig næringsdrivende og at kommunen ansetter støttepersonell og er ansvarlig for driften.

Det nye legesenteret skal holde til i kommunale lokaler i Gullspennetunet, men det vil ta tid å tilrettelegge og bygge om lokalene. – Legestillingene vil mest sannsynlig bli utlyst til høsten og forhåpentligvis kan vi se oppstart av nytt legesenter utpå nyåret 2024, forteller helsesjef Runar Johannessen.