Hvem passer på skogen?

Del på Facebook
Utbyggingsområdet Jåttå Nord

Tenk å få klatre i trær, og i tillegg få betalt for det. Det høres kanskje ut som en fjern gutte­drøm, men for den 32 år gamle Hafrsfjord-gutten Oluf Martinius Brand er det en del av arbeidshverdagen. Brand er arborist. Han har en kompetanse som omfatter planting, beskjæring, forebygging og behandling av sykdom på trær. Det handler om evnen til å se hele treet, og hvilken rolle det har i samspill med omgivelsene.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Han betegner seg selv som spesialist på enkelttrær, kaller seg trepleier eller tredoktor og er utdannet ved Øksnevad landbruksskole som anleggsgartner. Spesialistutdanningen tok han på Hjeltnes Gartnerskole i Ulvik i Hardanger.  Siden 2017 har han jobbet i gartneravdelingen til Stangeland Maskin.

Hans rolle i utbyggingsområdet Jåttå Nord er blant annet som følge av en kommunal bestilling å lage tiltaksplaner for å bevare beplantning.  Hovedjobben er treklarter og -pleier.

I en trangbodd by må stadig flere områder omreguleres til bolig.  For å kunne beholde mest mulig av den særegne naturen i området, forlanger kommunen at det utarbeides en tiltaksplan. Det er mange faktorer som spiller inn når det skal avgjøres hva som skal og kan beholdes av en skog.  Vitaliteten til treet er ofte avgjørende.  Da ser han på fargene, knoppene, bladmengde, andel døde grener, struktur i stammene osv.   Det tas av og til prøver som sendes til Aas, for eksempel ved mistanke om askeskuddsjuken.  Asketrær er rødlistet og kan bli 600-700 år.  Platanlønn er svartlistet og ikke like populære såfremt de ikke har om omkrets på over 90 cm.  Da kan de vurderes som verneverdige, og vi finner dem blant annet i alléen i Skogsbakken.

Det er i dag en vanlig oppfatning at mest mulig av naturen bør beholdes og pleies, og vi er glad for å ha Brand klatrende rundt i trærne i våre nærområder.  Han har også vært involvert i den lille skogen ved Jåttå skole og forteller entusiastisk om to bøketrær rett bak bedehuset som det var viktig å ta vare på.  Bevaring av trær setter både turgåere og skolebarn pris på.  De fleste naboer er også positive så lenge trærne ikke forringer solforholdet i hagen deres eller tar fra dem utsikten.

Trepleier: Oluf Martinius Brand foran et tre som skal beholdes og pleies