Er Forus tilbake igjen?

Avdelingsleder: Jan Inge Røyland i EiendomsMegler 1 Næring.
Del på Facebook
Næringseiendom

Tross krig i Europa, høy inflasjon, bankuro, usikker­het om fremtidige rentehevinger og et noe anstrengt arbeidsmarked er det fortsatt god aktivitet i utleiemarkedet for næringseiendom. Meglerne melder at flere leietakere har fått økt behov for nytt areal og ser etter nye ­lokaler.  Enten for å vurdere bytte, eller fordi de vokser og ­trenger mer plass. Total arealledighet i ­regionen har gått noe ned, og etter en periode med vekst har leie­prisene stabilisert seg.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

EiendomsMegler 1 Næring la i slutten av april fram sin halv årlige markedsrapport for næringseiendom i Stavangerregionen.

Hovedpunktene i markedsundersøkelsen for Stavangerregionen våren 2023 viser en positiv utvikling med noen mørke skyer i horisonten (tall fra høst 2022 i parentes):

• Den totale areal-ledigheten er 4,3 % (4,6 %),
• Ledigheten innen kontorareal er 8,2 % (8,6 %),
• Ledigheten innen kombinasjonsareal er 2,8 % (2,9 %),
• Ledigheten innen handelsareal er 1,0 % (1,4 %),
• Stabile leiepriser
• Lavt volum hittil i år på transaksjoner

For Stavanger regionen er det nedgang i samlet utleieareal både for kontor-, kombinasjons- og handelsareal.  EiendomsMegler 1 Næring melder at vi må tilbake til 2014 for å finne så lave tall for kontoreiendom.

Forus

– Det har vært mye negativ omtale av Forus de siste årene med høy areal-ledighet og fallende leiepriser, forteller avdelingsleder Jan Inge Røyland i EiendomsMegler 1 Næring.

– Vi ser nå at ledigheten på Forus har gått betydelig ned, og leieprisene har det siste årene økt noe og stabilisert seg. Dette er tydelige signaler på at markedet for næringseiendom på Forus nå er i ferd med å komme i balanse. Samtidig må det presiseres at leieprisnivået for kontor ligger betydelig under priser som forsvarer nybygg.

Jåttåvågen

Aker skal flytte inn i nye kontorarealer på 71.000 kvadratmeter i Hinna Park fra januar 2025. Det er enda for tidlig å konkludere med hva dette vil innebære for markedet, men tilbudet av kontorareal vil øke betydelig i Hinna Park-området når Aker flytter ut av de 65.000 kvm de disponerer i dag. For å unngå vekst i ledigheten trengs en betydelig vekst i etterspørsel etter kontorarbeidsplasser.

Det er spennende tider for næringseiendom nå. På den ene siden oppleves god aktivitet i næringslivet og i utleiemarkedet med reduksjon i ledighet og en positiv utvikling på leieprisene. På den andre siden er det uro i makrobildet, høyere finansieringskostnader og mer usikre verdier på eiendommer. Kontorledigheten har sunket hittil i 2023, noe som tyder på at etterspørselen etter næringsareal fortsatt er god. Dette skyldes selvsagt en kombinasjon av høy aktivitet i regionen, kombinert med lite nybygging på kontor. Fremover vil mye avhenge av veksten i sysselsettingen innenfor kontorrelaterte bedrifter, samt hvor mye nybygging av kontorareal som blir realisert. Vi vet allerede at fra årsskiftet 2024/25 vil det bli tilført et stort volum på kontorareal såfremt arealet ikke blir vurdert omdisponert til noe annet. Igangsetting av nye kontorareal utover dette i 2023 tyder ikke på at det vil bli tilført mer enn normalt kontorareal frem til 2025.

Sysselsettingen vil være en viktig faktor som vil påvirke markedet framover. Det jobbes godt med omstilling, og det er samtidig en klar positiv utvikling for tradisjonelle virksomheter i regionen.