Leder

Område: Illustrasjonsbilde over Jåttåvågen med tomten for Folkebadet rett sør for Skråtårnet. Foto: Tegmark/Brandsberg-Dahl Arkitekter
Del på Facebook
Nytt år og blanke ark

Året vi har lagt bak oss har vært utfordrende for mange. Krig i Ukraina og stigende priser er en del av dette bildet, og det ser ut som utfordringene forsetter langt inn i 2023. Hverken krig eller stigende priser er enkelt å fikse for vanlige folk. Her må politikerne på banen, og det er snart lokalvalg.

Vi vil fremover i avisen fortsette å fokusere på det positive. Det som gjør Hinna til en god bydel å bo og jobbe i, hvor barn og voksne trives og hvor det er samhold og mangfold på kryss og tvers.

I denne utgaven fokuserer vi blant annet på hva som kan være med på å bygge opp gode nabolag. Kommunedelsutvalget deler ut betydelige tilskudd til lag- og foreninger to ganger i året. Ved forrige tildeling, høsten 2022, var det tre velforeninger som til sammen mottok kr 35.000. Den største utfordringen til velforeningene er å få dekket behovet for aktive og engasjerte beboere. I alle aldre. Samtlige trenger noen som brenner litt ekstra for gode nabolag, og kommunen heier på sidelinjen til de fleste private initiativ.

Jåttåvågen er på nytt lansert som det mest aktuelle stedet å legge et større svømmeanlegg. Lokale politikere står samlet bak vedtakene om prioritert plassering i vår bydel. Dersom det blir realisert denne gang kommer det til å bli et løft for bydelens samlede aktivitetstilbud. Det samme vil en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Boganeset og Frøystad. Snakker vi om gode naboskap har vel ingen diskusjon skapt så harde fronter og ført til så mye splittelse blant innbyggerne som denne saken. La oss håpe den finner sin løsning i 2023 slik at vi igjen kan fokusere på samhold og livskvalitet.

Grethe Eriksen
Redaktør