Hinnaprisen 2022

Hinnaprisen for 2020 gikk til Solveig Tjøstheim (nr. tre fra venstre). Pål Kristian Hansen (nr. to fra venstre) mottok Hinnaprisen for 2021 på vegne av sin far Arnfinn Hansen. Geir Støle (t.v) og Marianne Berge (t.h) delte ut prisene.
Del på Facebook
Vi trenger forslag til gode kandidater til Hinnaprisen 2022.

Kjenner du en eller flere ildsjeler, lag eller organisasjoner i bydelen vår, som står på for andre, som har gjort en innsats utover det vanlige innenfor kultur, idrett eller annen form for samfunnsnyttig frivillighet.

Vi vet det finnes en rekke ildsjeler rundt om i bydelen vår, men vi kjenner ikke alle. Derfor trenger vi hjelp fra DEG.

Vi ønsker forslag til Hinnaprisen 2022. Kommer du på noen så sender du inn forslaget ditt med en begrunnelse for at nettopp din kandidat fortjener prisen innen 15. april til:

Geir Støle: Geir.stoele@gmail.com. 952 32 021. Leder Hinna kommune­­dels­­utvalg

Hinnaprisen deles ut på Jåtten skole på 17. mai og det er Hinna kommunedelsutvalg som står bak prisen.

Statutter for Hinnaprisen

Reviderte statuetter, vedtatt i Hinna bydelsutvalg 9. april 2013.

§1 Formål
Hinnaprisen deles ut hvert år av Hinna bydelsutvalg. Det er en annerkjennelse til enkeltpersoner eller lag og foreninger fra bydelen som har bidratt til å fremme bydelens kulturliv og/eller sosiale aktiviteter.

§2 Jury
Juryen har tre medlemmer og den velger ut hvem som får årets pris. Alle bydelens beboere kan sende inn forslag til kandidater til Hinnaprisen.

Juryens sammensetning:
• En representant fra bydelsutvalget

• En representant fra media og/eller kultur.

• En representant fra bydelens foreningsliv.

Jurymedlemmene sitter i en fireårs periode og kan bli gjenvalgt en gang.

Alle jurymedlemmene må være bosatt i bydelen.

Senterleder for bydelshuset er fast varamedlem og sekretær for juryen.

§3 Prisen
Prisen er et diplom og et kunstverk laget av en lokal kunstner.

§4 Forslag til priskandidater
Informasjon om prisen og forslag til valg av årets priskandidat blir gjort kjent i bydelsavisens første vårnummer påfølgende år.

Juryens sekretær sender også melding til skoler, lag og foreninger i bydelen hvor alle blir oppfordret til å sende inn forslag til kandidater med en begrunnelse. Frist for å sende inn forslag er medio april.

§5 Valg av prisvinner
Juryen velger ut prisvinner på grunnlag av forslagene som kommer inn.

Vinneren av Hinnaprisen blir bekjentgjort i lokale media, og prisen deles ut på Jåtten skole 17. mai.