Velforeninger søker ildsjeler

Leder i Øvre Hinna velforening: Jørg-Eirik Waula er fornøyd med de nye dissene på lekeplassen
Del på Facebook
Samhandling gir gode nabolag

Hinna bydel har mange velforeninger registrert.  Vi har snakket med tre av dem. Felles for dem alle er at de trenger noen som brenner for å skape gode nabolag – og den yngre garde ønskes spesielt velkommen.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

HINNAvis deltok i Sameierforum for Hinna Park Velforening i Skråtårnet i midten av oktober.  Her var 14 beboer­representanter samlet og Stavanger kommune stilte med hele tre personer som orienterte om arbeidet med Bussveien gjennom Hinna Park.  I tillegg stilte entreprenøren KSR (Kruse Smith Risa) med en egen representant.

Sakslisten for møtet var ikke lang, men temaene var viktige.  De fleste gikk på vedlikehold av park- og grøntområder, oppgradering av aktivitetsparken, julepynting, og parkering og tilkomst under bygging av Bussveien. Det ble i møtet blant annet nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med Sol- og Sjøenergi til Hinna Park.

Hinna Park Velforening ble stiftet i 2018 av Harald Krohn Pettersen og Gunnar Nygaard.  Foreningen har 14 sameier/borettslag som medlem i tillegg til støtte fra 9 større og mindre firma i området.  Foreningens formål er å gi det ytre bo- og arbeidsmiljøet et løft med tro på at mangfold og samhandling er det som skal til for å skape en levende bydel.

Øvre Hinna Velforening
Ble stiftet i mars 2020 og har ikke like lang fartstid som Hinna Park.

Ifølge leder Jørg Eirik Waula fikk de en litt kronglete start, da pandemien raskt la en demper på ambisjonsnivået.  Likevel, i høst fikk de arrangert en nabolagsfest på en lekeplass i Leiteveien og arrangementet samlet nærmere 100 beboere fra de ca 200 husstandene som geografisk tilhører velforeningen.

– Det var veldig hyggelig og vi oppdaget at det var flere barnefamilier i området enn vi visste om. På nabolagsfesten hadde vi planlagt å ha leker og konkurranser, men barna var opptatt av nye bekjentskaper, så det ble det ikke tid til. Vi grillet, steikte pizza og hadde forskjellige leker og konkurranser.  Lekeplassen hvor vi arrangerte nabolagsfesten er kommunal og var dessverre veldig nedslitt og forsømt. Med noe støtte fra Stavanger kommune har vi allerede i ettertid gjennomført en dugnad hvor torv og ugras ble fjernet, likeså småbusker og kratt  og ikke minst en god del hageavfall som var dumpet her. Vi fikk låne en kvistkvern av kommunen, og all flis ble lagt på de nærliggende turstier. Det ble også tid til vafler, lapper, kaffe og en god drøs. Til våren planlegger vi å vaske og male/beise benkebord og lekeapparater, forteller en engasjert og ivrig Waula.

Kontingenten er kr 100 pr husstand pr år og foreningslederen håper å bli kjent med flere barnefamilier som også har tid og energi til å bli med i styret av foreningen.

Interesse kan meldes til jorg.eirik.waula@lyse.net.

Øvre Vaulen Velforening.
Ble stiftet for mange år siden og har vært litt laber i aktivitet de siste årene.  Fremdeles har de penger på konto som gjerne skulle blitt brukt til aktiviteter og tiltak i nærmiljøet. Foreningen dekker området mellom Turveien, Høghallet, Auglendshagen og Liang – ca. 60/70 husstander.

– Vi trenger ildsjeler, sier Erling Rasmussen, som samtidig roser kommunen for god hjelp i tidligere år. Da var det både energi og penger til å arrangere dugnad og beboerfester. Her er bare å melde seg til erling.rasmussen@outlook.com dersom en ønsker å bidra.

Møte: Sameierforum i Hinna Park Velforening

Felles
Velforeningene er forskjellige i størrelse og ambisjonsnivå, men de har noen tydelige fellestrekk.  De drives av ildsjeler, trenger flere som engasjerer seg, og har en kommune som heier på dem og er svært fornøyd med den frivillige innsatsen som her utvises. Kommunedelsutvalget viser sin støtte i form av tildelinger, og to av de tre velforeningene som her omtales fikk betydelige beløp tildelt høsten 2022.