Tilbud til småbarnsfamilier

Frivillige: Home-Start har behov for flere frivillige familiekontakter.
Del på Facebook
Trenger frivillige

Home-Start Familiekontakten (HSF) tilbyr støtte og veiledning til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. De har behov for flere frivillige familiekontakter.

INGRID SMISTAD
ing_smi@hotmail.com

44 avdelinger
Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen engasjerer seg i en eller annen form for frivillighet. Innsatsen de gjør har betydning både for enkeltmennesker med ringvirkninger for samfunnet. Home-Start Familiekontakten er etablert i 22 land, og i Norge er det 44 avdelinger per juli 2022. Alle de nasjonale organisasjonene er medlemmer i det verdensomspennende nettverket Home-Start Worldwide.

Home-Start ble etablert i Stavanger i august 2018. Lilja Ånadal var den første koordinatoren i Stavanger, og nå fra mai 2022 ble Monica Tangen Dysjaland ansatt i 100% stilling som koordinator. I begynnelsen dekket Lilja bydelene Storhaug og Hillevåg, men fra 2022, ble tilbudet om Home-Start Familiekontakten utvidet til å gjelde hele Stavanger kommune. I Stavanger støttes Home-Start Familiekontakten med midler fra Stavanger kommune, og Frelsesarmeen står for driften.

Familiekontakten
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Målet er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Tilbudet er gratis og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hjelpen gis av familiekontakter (frivillige) som besøker familiens hjem 1 gang per uke i 2–4 timer, over en periode på 6 måneder.

– I forkant har vi flere samtaler med de frivillige og blir godt kjent med hverandre. Det legger grunnlaget for den familien vi matcher dem med, forteller Monica.

De frivillige går igjennom et uforpliktende og forberedende 23 timers kurs, og må ha politiattest og signere taushetserklæring. I tillegg må man ha egne barn eller erfaring med barn. Man må kunne kommunisere uten tolk, og flerspråklige oppfordres også til å delta. Familiekontakten forplikter seg til ett oppdrag av gangen.

– Vi er alltid tilgjengelige for familien og familiekontakten. Det er 3–4 fagsamlinger og sosiale samlinger i løpet av året for familiekontakten. Det er et nettverk i dette også for de frivillige, sier Lilja.

I Home-Start kan småbarnsfamilier få hjelp til alt fra avlastning, hjelp til å bygge nettverk og støtte i det å være forelder.

– Noen familier tar kontakt selv, mens andre går via helsestasjon og andre instanser. I 2021 tok 40% av familiene kontakt selv, på landsbasis. Det er en styrke å be om hjelp, sier Monica.

– Man klarer ikke alt alene. Før hadde man storfamilien som kunne hjelpe, i dag er det mange som ikke har noe hjelp utenifra. I tillegg har man krisene som det er vanskelig å forutse, som for eksempel alvorlig sykdom, flerfødsel, skilsmisse, diagnoser på barn, og lite nettverk. Da er det viktig å kunne be om hjelp, understreker Lilja.

Julegaveaksjonen
Hvert år søker Home-Start om midler gjennom Gjensidige Stiftelsen. Pengene brukes direkte til barnefamilier for å gi dem en god julefeiring. Klær, mat, gaver, opplevelse eller lignende. I fjor fikk de uventet drahjelp fra to firmaer, puben Zip4020 i Jåttåvågen og Norske Shell. De samlet inn julegaver til barnefamilier.

– Vi opplevde et enormt engasjement og ønske om å være til glede og hjelp, det var så fint å få lov til å videreformidle dette, sier Lilja.

ZIP4020: Julegavetreet på Zip4020 baren på Hinna