Samboergaranti på sykehjem

boganes sykehjem: Foreldrene til Tove flyttet sammen til Boganes Sykehjem.
Del på Facebook
Dette er verdig eldreomsorg

Foreldrene til Tove fikk bo sammen fordi de bor i «riktig» kommune. Kun 18 kommuner i Norge garanterer at eldre får bo sammen når den ene trenger sykehjemsplass. I Stavanger var Toves foreldre de første som fikk prøve ut garantien.  Det ble en vellykket prøve.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Mor til Tove hadde fått fast plass på Boganes sykehjem, og en sterkt synssvekket far bodde igjen hjemme. Helt tilfeldig hørte Tove på lokalradioen om samboergarantien i Sola kommune.  Sola er en av de 18 kommunene med lovfestet garanti, og det samme er Stavanger. Søknad ble sendt samme kveld   Etter et par måneder var alt det praktiske blitt klarert og faren kunne flytte inn på rommet til sin frue gjennom 60 år.  I oktober i fjor feiret de diamantbryllup sammen på Boganeset sykehjem.

Sammen: Foreldrene til Tove feiret diamantbryllup i oktober.

De færreste pårørende kjenner til dette tilbudet, men hjemmelen finner du i forskrift om langtidsopphold i sykehjem i Stavanger kommune – §5 – 3. og 4. avsnitt.

Ektefeller, samboere eller registrerte partnere hvor den ene oppfyller vilkårene for langtidsplass, mens den andre ikke oppfyller vilkårene for plass i sykehjem:

Ektefelle, samboer eller registrert partner til pasient som har fått tildelt langtidsopphold i sykehjem, skal få tilbud om korttidsopphold i pasientens rom eller i sykehjemmets gjesterom dersom de begge ønsker det, pasienten har kort forventet levetid, og det er forsvarlig.

Søknaden ble innvilget for far til Tove etter kort tid. Selve den praktiske tilretteleggingen tok litt tid, da ingen hadde gått opp stien tidligere. -Samboergaranti har gitt mine foreldre og familien en verdig hverdag og et godt liv, sier Tove.

Tove kan ikke få skrytt nok av Boganeset sykehjem og den oppfølgingen og pleien foreldrene mottar der. -De tilrettelegger for hver enkelt beboer, forteller hun. -Lytter til beboerne og pårørende, serverer sunn og god mat, og det er sykepleier og lege på huset.  I tillegg til frisør og fotterapeut og mange kjekke aktiviteter for dem som vil delta.  De ansatte oppleves som varme og profesjonelle. En god kjønnsbalanse med flere mannlige pleiere er spesielt fint for eldre menn. Foreldrene til Tove føler seg trygge og godt ivaretatt og savner ikke å måtte forholde seg til så mange forskjellige pleiere slik de måtte da de var hjemmeboende.

Pårørende: Tove Bjelland.