Går av som rektor på Vaulen skole

Før dreiet skolehverdagen seg mer om klassen i sin helhet, nå er fokuset på den enkelte eleven.
Del på Facebook

Å være rektor er en livsstil

Etter 17 år som rektor på Vaulen skole, går en takknemlig og tydelig rørt Tove Steen av med pensjon. Hun berømmer elever, foreldre og lærere for engasjementet, og ser frem til en ny hverdag som pensjonist.

Om Tove:
Alder: 62 ( snart)
Fritidsaktivitet: Være i aktivitet og håndarbeid
Mat: Spekemat og sjømat
Ferie: Hytta i Mandal
Musikk: Klassisk og mye annen musikk
På en øde øy med: De jeg har kjærest i livet

Ingrid Smistad
ing_smi@hotmail.com

Tove Steen (62) er oppvokst på Storhaug, men flyttet til Kristianslyst i ungdomstiden og har siden vært boende i Hillevåg og Hinna bydel. Hun trives godt her og synes det er kjekt å jobbe i tilknytning til der hun og elevene har vokst opp. Etter lærerskolen begynte hun som lærer på Kristianslyst ungdomsskole og var der i 13 år før hun var innom på Vaulen skole i 1 år for å prøve seg som lærer på barnetrinnet.

– Videre hadde jeg 5 år som avdelingsleder på Godeset skole, før jeg begynte som rektor her på Vaulen skole for snart 17 år siden, forteller Steen.

Hinna kommunedel har ifølge rektoren et bredt spekter av organiserte tilbud for barn og unge, men hun savner likevel noen enklere tilbud tilpasset alle, og synes vi bør senke forventningene og terskelen for aktivisering av barna.

– De barna som ikke finner en organisert aktivitet kan fort falle utenfor. Mange trenger et sted hvor de bare kan være sammen uten krav til ferdigheter eller talent. Vi bør ha større fokus på enkle aktiviteter som ikke koster mye og inkluderer alle, oppfordrer hun.

Stort ansvar
Skolen har vært igjennom en stor utvikling i løpet av Tove Steens 17 år som rektor, både på godt og vondt. Hun beskriver det store ansvaret som spennende, men også som utfordrende.

– Det er et stort ansvar å passe på at elevene får den opplæringen og progresjonen de trenger, og samtidig har det godt på skolen. Man får det som regel til i god dialog med eleven, lærerne og foreldre, men noen ganger kan det være ganske vanskelig og sammensatt å finne de gode løsningene. Barneskolen er en viktig del av livet til barna, og grunnlaget for et godt ungdoms- og voksenliv legges her. Mye av det jeg bidrar med og bestemmer i min rolle får en direkte konsekvens for enkelteleven og hvordan familien har det hjemme. Det er et tøft og et enormt ansvar som jeg kjenner på hver dag. Det helhetlige ansvaret for personal, pedagogikk og økonomi er ‘lettere’ å forholde seg til.

Større mangfold
– Det har skjedd mye i løpet av min rektortid og jeg opplever et større mangfold i elevgruppene i dag enn i starten. Det er en spennende og kjekk utvikling, og det er en stor oppgave for oss å møte mangfoldet på en riktig og god måte. I tillegg har den digitale utviklingen vært enorm. Undervisningen vi har i dag med apper og Chromebook er fantastisk. Samtidig har elevenes digitale liv på fritiden ført til flere utfordringer. Vi ser mer mobbing og dårlig samhandling. Mange sier skolen henger etter i digitaliseringen av samfunnet, men alle henger etter i dag. Utviklingen skjer så fort, og vi prøver så godt vi kan. Lærerne er flinke, og ønsker så mye for elevene sine, sier Tove Steen og legger til:

– Før dreiet skolehverdagen seg mer om klassen i sin helhet, nå er fokuset på den enkelte eleven. Individualiseringen har blitt sterkere, og det kan være krevende for skolen å håndtere. Av og til må individuelle behov vike for at helheten skal blir bra.

SFO er ifølge rektoren også blitt en viktig del av skoledagen til skolebarna, hvor det har gått fra å være et aktivitetssted, til et sted med en stor pedagogisk grunntanke for læring, utvikling og mobbeforebygging.

– Elevmedvirkning har også kommet sterkere inn. Elevrådsrepresentantene i dag tar del i alt fra læreplan, utformingen av ny skole og mobbeforebygging. I opplæringen er fokus flyttet fra å huske til å anvende. Læreplanene gir oss mål for hvilken kompetanse eleven skal få, sier Tove Steen.

Ønske om forbedring
Det har lenge vært i tankene å gå av med pensjon for rektoren, men utviklingen av nytt skolebygg har holdt henne igjen. Steen har følt på et ansvar for å realisere den nye skolen som hun har fått være med og jobbe for.

– Da jeg kom til konklusjonen om at det er de som skal være i skolen videre, som bør forme og bestemme innholdet i Nye Vaulen, var det en god følelse å kjenne på at nå var det riktig å gå av, sier Tove Steen.

I hennes rolle som rektor opplever Steen god tillit fra foreldrene.

– Jeg opplever foreldrene på Vaulen som veldig engasjerte og omsorgsfulle. Jeg har fått meldinger fra fornøyde foreldre. Det betyr mye. Jeg merket spesielt en endring etter Covid. Folk er blitt litt gildere med hverandre og de positive tilbakemeldingene er flere. Når vi er mange sammen i en vanskelig situasjon, er det ofte de små tingene som betyr noe, sier en rørt rektor og tilføyer:

– Jeg mener Vaulen skolen er litt spesiell. Det er mange bra foreldre, barn og lærere her. Det er en grunn til at jeg har vært rektor her i 17 år. Elevene møter deg med et åpent blikk, har det godt, mens foreldrene bidrar og kommer med innspill. Selv om noen innspill kan oppleves som kritikk, tenker jeg alltid at det er det et ønske om forbedring. Sist, men ikke minst, har vi mange kompetente og gode ansatte med hjerte for elevene, noe som er avgjørende for skolens betydning.

Ny tilværelse
14. februar har Tove sin siste dag som rektor på Vaulen skole. Gunn Reidun Tednes Aaserød overtar som ny rektor 1. august. Tove ser frem til å starte pensjonisttilværelsen og finne litt ro.

– Jeg skal starte med å rydde i garasjen, sier hun lattermildt. Jeg er heldig og har en datter, bonusbarn og -barnebarn i Oslo som jeg ser frem til å være mer sammen med. Å være rektor er en livsstil. Det å være noe for andre håper hun at hun kan få anledning til ved å engasjere seg mer for kreftsaken. – Jeg har mange fine minner og erfaringer å ta med meg fra Vaulen skole og videre inn i det nye, gode livet, avslutter Tove Steen.