Etterlengtet svømmebasseng

Område: Illustrasjonsbilde over Jåttåvågen med tomten for Folkebadet rett sør for Skråtårnet. Foto: Tegmark/Brandsberg-Dahl Arkitekter
Del på Facebook
På an igjen?

Den politiske diskusjonen har pågått lenge om hvor et svømmeanlegg med 50 meters basseng og et 10 m stupetårn skal ligge.

Grethe Eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Et enkelt søk på Google bringer oss raskt tilbake til oktober i 2014 der det ble opplyst at Kruse Smith og Hinna Park trekker seg fra den offentlige private avtalen (OPS) om Folkebadet.  Da hadde Stavanger idretten allerede hatt et større svømmetreningsanlegg som første prioritet i 8 år.  Denne prioriteringen ga dessverre ingen fremgang. Hverken å finne hvor svømmeanlegget skulle ligge eller hvem som skulle finansiere, bygge og drifte det. Allerede ved åpningen av Stavanger Svømmehall i 1971 ble det fra politisk hold lovet et 50 m basseng med stupetårn.

Fra Temaplan for utvikling av idrettsanlegg 2023-2039 finner vi at i 2021 dukket det opp et nytt forslag for å realisere et folkebad. Politisk ble det foreslått av posisjonen i Stavanger å bygge et folkebad som et badeland med privat deltakelse i bygging og drift av anlegget. Dette konseptet ligger nå til grunn for det arbeidet kommunedirektøren arbeider med nå mot private entreprenører/utviklere. Stavanger kommune har gått ut til fire store private entreprenører/utviklere og etter samtaler gitt de et oppdrag å skissere et slikt folkebad. Styringsgruppen gjorde et valg av hvem som skulle kunne få utrede sine alternativ videre til et ferdig forprosjekt. Styringsgruppen har valgt å gå videre med to av prosjektene. Det er Bane Nor sitt forslag til folkebad i Paradis og forslaget fra Felleskjøpet om et anlegg i Flintegata. Utover dette så har Hinna kommunedel, som den eneste kommunedelen, ikke et svømmeanlegg for befolkningen i bydelen som de kan svømme i. Det er vedtatt i handlings- og økonomiplanens tekstvedtak 2022-2025 at det skal utredes mulighet for å etablere et badeanlegg i kommunedelen.

Så hvor står vi nå?
Både Paradis og Hillevåg er foreløpig lagt på is og lokale krefter har hentet fram igjen visjonen om et anlegg i Jåttåvågen. Ifølge Målfrid Holme i Hinna Park Utvikling er det fremdeles en tomt ledig for formålet nord for Skråtårnet. – Hvis det skal ses på mulighet for 50 meters basseng, må det gjøres en mulighetsstudie utover opprinnelig tilbudt løsning for å se hva som kan la seg realisere, påpeker Holme.  Ifølge svømmealliansens Karl Henry Steen er trening det viktigste for deres medlemmer, men han synes Stavanger fortjener et konkurranseanlegg.

Tore André Eide.

Tore André Eide jobbet i 2014 i Hinna Park og er fortsatt skuffet over at man ikke ble enige den gang. Han mener flere forhold lå til grunn, hvor ambisjonsnivået til kommunen ble for høyt, og at man ikke fikk tallmaterialet til å gå ihop. Videre ble det ikke enighet om fordeling av risiko for inntekter og utgifter, hvem som skulle drifte anlegget og hvor lang bindingstiden skulle være. -Det er synd at vi måtte trekke oss i 2014, men Hinna Park Utvikling er klar for å starte opp igjen forhandlinger dersom Jåttåvågen vurderes igjen, sier Eide.

Og det er mange som heier på et svømmeanlegg i bydelen vår.  Lokale politikere står i kø.  Geir Støle (Ap) er leder av Hinna kommunedelsutvalg og har et samlet utvalg bak seg til å mene at Jåttåvågen er det eneste riktige alternativet. Kjell Erik Grøssfjeld (H) har ivret for et større svømmeanlegg i alle år og er klar på at et nytt anlegg også må inneholde de treningsmulighetene svømmeklubbene mangler og etterlyser i dag.

Hinna Park kalles «Den levende bydelen», og vi har allerede en aktivitetspark som en velfungerende velforening til stadighet utvikler og forbedrer.  Eiendomsutviklerne planlegger aktivitet for store og små i et bygg de kaller Karbonhallen i Hinna Park fase 2.  Dette bygget ville ligge ved siden av tomten som kan være aktuell for et Folkebad og det er kun fantasien som legger grenser for hva vi kan få til.  Et nytt Folkebad kombinert med annen aktivitet kan være et alternativ å gå videre med.  Vi er helt sikre på at siste ord ennå ikke er skrevet om denne saken og er glad for at Jåttåvågen igjen fremstår som et godt alternativ.