Ønsker bibliotek i bydelen

Intervjuet Hinnavis
I grønne omgivelser på Zip4020. Foto: Ingrid Smistad
Del på Facebook
Ønsker bibliotek i bydelen

Marianne Berge (MGD) i Kommunedelsutvalget på Hinna brenner for grønne områder og flere sosiale møteplasser i bydelen. En egen bibliotek-filial for Hinna bydel står høyt på ønskelisten hennes.

TEKST: Ingrid Smistad
ing_smi@hotmail.com

Marianne Berge (MDG) jobber til daglig i Cowi som landskapsarkitekt og prosjektleder, med bærekraftig utvikling i fokus. Gjennom arbeidet sitt er hun naturlig veldig opptatt av grønne områder og bruken av disse, noe som også var grobunn for hennes politiske engasjement i Miljøpartiet De Grønne (MDG). I følge Berge er hun en av MDG’s lengst registrerte medlemmer i Stavanger, hvor hun ble medlem allerede i 2006. Lenge før det hun beskriver som «den grønne bølgen». 

– Jeg har vært med på store deler av reisen til MDG, fra å være et veldig idealistisk parti som ikke hadde en egen kolonne i partioversikten, men lå under «andre» i starten. Jeg leste programmet og skjønte straks at dette var partiet for meg, da de hadde som hovedsak å sette klima og miljøet på dagsorden. Det har vært kjempe kjekt å følge reisen til partiet, og «den grønne bølgen» hvor klimautfordringer og naturmangfold stadig får økt fokus i samfunnet, forteller Berge.

Etter hvert dukket det opp en mulighet for å sitte i Kommunedelsutvalget (KBU) på Hinna, noe Berge takket ja til. I dag har hun kun vervet i KBU, hvor hun nå har sittet i to perioder.  

– Jeg synes det er veldig spennende å få mulighet til å påvirke konkret på et lokalt plan. Vi har en veldig god stemning i Kommunedelsutvalget på Hinna mellom partiene. Vi er stort sett veldig enige i de store sakene, sier Berge og nevner ønsket om svømmehall i bydelen som et eksempel.

Grønne områder

Marianne er utdannet landskapsarkitekt og brenner for grønne områder og utnyttelsen av disse. Hun er blant initiativtakerne til Nabolagshagen ved Vågedalen på Hinna. Her har de fått lov av kommunen til å midlertidig benytte en tomt som er regulert til barnehage. Istedenfor at området står tomt, har de satt opp kasser hvor de dyrker blant annet grønnsaker, bær og blomster.

– Nabolagshagen er det initiativet jeg har jobbet mest med i bydelen. Her har det akkurat blitt høstet inn store mengder poteter og andre grønnsaker i år, og interessen har økt. Vi har blant annet fått midler av «Det Gule fondet» til Sparebank 1 Sr Bank. Det skal gå til å snekre redskapslagring, benker og forhåpentligvis grillplass. Vi trenger fortsatt flere frivillige og håper på samarbeid med flere skoler og barnehager i området. Dersom noen er interesserte i å bidra, ta kontakt med Hinna frivillighetssentral som har overtatt kommunikasjonen med deltakerne, oppfordrer Berge.

Berge ber andre som er interesserte i å benytte grøntareal i nærområdet til å ta kontakt med kommunen og høre om man kan gjøre en avtale. Disse ubenyttede arealene er avhengige av privat initiativ og ildsjeler, og Berge viser til gapehaukene i Hinna Park som eksempler på slike initiativ som gagner alle i bydelen.

Økt tilbud

I fjor fikk Stadionparken en bokautomat hvor man kan låne og levere bøker. Berge har et ønske om å utvide dette tilbudet i sammenheng med et aktivitetstilbud for barn og unge i bydelen. Hun understreker at Hinna Park har fått en ny tyngde med alt av boliger og næring som er og blir etablert, noe som også betyr at tilbudet i nærområdet vil øke i takt med denne utviklingen.

– Jeg er veldig fornøyd med bibliotek­automaten og bruker tilbudet selv. Det er veldig greit å slippe å dra inn til sentrum for å låne og levere bøker, og den har potensiale til å bli mye mer. Kommunedelsutvalget på Hinna har spilt inn ønske om en bibliotek-­filial i bydelen. Biblioteket har vært på presentasjon hos oss og de holder nå på med en handlingsplan. Jeg savner også en innendørs møteplass særlig rettet mot ungdommer, hvor man ikke trenger å betale for å benytte seg av tilbudet. Et slags bydelshus, gjerne i sammen­heng med svømmehall, bibliotek­-filial, Damp badstuen og fiskekaien, sier Berge engasjert.

Til slutt ønsker Berge å legge fokus på det positive rundt alt av utbygging som skjer i bydelen, og gi en liten påminnelse til beboerne i området som blir berørt av økt trafikk og støy.

– Jeg opplever mye negativt fokus rundt trafikk og atkomst i bydelen på grunn av all bygging som pågår, og jeg har forståelse for det. Det er likevel viktig å huske på at vi får mye igjen for det. Både i større tilbud, oppgradering av vann og avløp, og en mer robust infrastruktur.

Om Marianne:

Alder: 45
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Fritidsaktivitet: Camping og friluftsliv
Mat: Sjømat og skalldyr
Ferie: Sørlandet eller Spania
Musikk: World music
På en øde øy med: Seilbåt