Tildeling av Hinnaprisen 2020 og 2021

Fra venstre: Geir Støle, Per Kristian Hansen, Solveig Tjøstheim og Marianne Berge.
Del på Facebook

//Tekst: Kommunedelsutvalget. Foto: Anne Kristin Bruns//

På grunn av pandemien ble det ikke utdelt Hinnapris i fjor. Det var derfor med stor glede at vi kunne utdele to priser for henholdsvis 2020 og 2021 på årets 17. mai feiring utenfor Jåtten skole.

Geir Støle og Marianne Berge fra Hinna kommunedelsutvalg delte ut prisen.

Arnfinn Hansen var ikke til stede på arrangementet og prisen ble derfor tatt i mot av hans sønn Pål Kristian Hansen.

Tildeling av Hinnaprisen 2020 – Solveig Tjøstheim

Solveig Tjøstheim har i 40 – 50 år vært engasjert i barnearbeid, og hun har nå i mange år vært leder og pådriver av Aktivitetsklubben Fredheim Hinna i regi av Misjonssambandet. Denne virksomheten driver hun fremdeles. Dette er en kristen klubb for barn. Det er ikke få barn som har vært innom klubben i dens historie. Solveig har i alle år holdt på med denne virksomheten uten vederlag og på frivillig basis!

Barna er inndelt i to grupper. En gruppe på barn i alder 3 – 6 år som holder til i lokalene til Fredheim barnehage i underetasjen. Gruppen med skolebarn holder til i etasjen over. Klubben er åpen hver mandag fra kl 17.30 til 18.45. Først er det litt sang, så en liten andakt for deretter å velge en aktivitet for dagen. Barna kan velge mellom ballspill, hobbyaktiviteter som sying og sløyd og matlaging. På slutten av kvelden er det felles samvær hvor det serveres mat som matgruppen bestående av skolebarn har laget.

Solveig spiller gitar og piano – så sang og musikk er en del av virksomheten. Hun er en positiv og inkluderende dame som ønsker alle barn velkommen. Barna trives, og Solveig har mange voksne som deltar i aktivitetene.

Tildeling av Hinnaprisen 2021 – Arnfinn Hansen

Arnfinn Hansen har siden 2004 vært og er fortsatt leder og pådriver av TH-laget Hinna som er en tilrettelagt håndballklubb for utviklingshemmede i regi av Norges Håndballforbund. Forbundet har omkring 77 lag spredt over hele landet.

Arnfinn Hansen er leder av lagene som trener ungdom og voksne i alderen 18 – 58 år i håndballidrett. Hvert lag er et mixlag (jenter og gutter på samme lag) og tilsvarende mixlag for menn og kvinner.

Trening foregår hver onsdag fra kl 18 til 19 i Jåttåhallen ved Jåtten videregående skole. Lagene på Hinna turnerer mot andre håndballag i Rogaland. Det finnes ca ti håndballag i Rogaland. Annethvert år drar spillere og trenere / ledsagere på treningsleir i Danmark og i landsturneringer rundt omkring i Norge.

Arnfinn Hansen stiller trofast opp hver onsdag i Jåttåhallen hvor han mingler med foreldre, foresatte og puh-boliger som sitter på tribunen. Trenerne er på banen med spillerne og Arnfinn styrer positivt og engasjert fra tribunen. Han er veldig flink til å oppmuntre spillerne og sier at «Dette fikser du». Arnfinn er en positiv pådriver for både spillere og trenere. Det er alltid et stort publikum som ser på treningen og kampene takket være Arnfinn.