Oppstart nytt sykehjem

Kart med eiendomsavgrensning. Her skal sykehjemmet ligge.
Del på Facebook

//Tekst: Grethe Eriksen//

Stavanger kommune er nå i gang med planlegging av nytt sykehjem i Jåttåvågen med 120 – 150 sykehjemsplasser.

Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase, og det gjenstår et omfattende arbeid. I den første fasen skal det utredes flere konseptalternativer som vil bli lagt fram til politisk behandling våren 2023.

-Det foreligger allerede en reguleringsplan fra 2010 for tomten, men denne må følges opp med en godkjent detaljreguleringsplan, forteller Birgitte Norheim som er prosjektleder for tidligfasen på Jåttåvågen sykehjem. – Det vil bli lagt til rette for involvering av aktuelle brukere i planprosessen, hvor brukergruppen avklares i videre arbeid.

Illustrasjonsbildet viser deler av Hinna Park og O2-tomten der sykehjemmet skal bygges.

Mange har etterlyst flere sykehjemsplasser i bydelen, og en som har ivret lenge er Aud Klovning Knudsen, leder av Senior Norge i Stavanger. Hun har vært hyppig i avisen og påpekt misforholdet mellom en økende mengde eldre og demente sett i forhold til antall sykehjemsplasser -Vi trenger flere sykehjem og dette er gledelige nyheter, forteller en fornøyd Knudsen da vi tar kontakt på telefon.  Hun advarer også mot å bygge et nytt Lervig og ber planleggerne holde seg til maksimum 3 etasjer og gode uteområder etter planer og krav fra Husbanken.