Ny gangbro over motorveien

Bro Sørmarka – Gangbroen. Tegnet av Egil Bjørøen, Stavanger kommune.
Del på Facebook

// Tekst: Grethe Eriksen//

Mandag 30. mai 2022 startet arbeidet med en ny gangbro over motorveien sør for Auglendstunnelen og før avkjørselen til Diagonalen. Den nye brua vil knytte øst- og vestsiden av Hinnamarka sammen.

Ferdig våren 2022

Turstien og hundeparken i området vil være åpen under byggingen, men anleggsmaskiner kommer til å bruke deler av turstien. Gangbroen finansieres av Bymiljøpakken, bygges av Statens vegvesen og skal være klar til bruk våren 2023.

Arbeidet er allerede godt i gang. Foto: Grethe Eriksen

Det er Statens vegvesen som er prosjekteier og har detaljene. Broen skal prefabrikkeres og heises på plass på nattestid i oktober. Tiltaket vil ha marginale konsekvenser for trafikken på motorveien. I første del av prosjektet skal landkar (fundament for bro i øst) bygges.

Hundelufting, ridesti og turveier vil være tilgjengelig under hele byggeperioden, men anleggsmaskiner kommer til å bruke deler av turveien i området (se kart nedenfor). Det anbefales derfor å se seg litt ekstra for når du ferdes i dette området.

Hensikten

Gangbroen vil knytte østsiden av Sørmarka nærmere sammen med det nye sykehuset og universitetet og gjøre det lettere for folk å krysse motorveien dersom de ikke ønsker å bruke motoriserte kjøretøy.

-Formålet med prosjektet er å opprette en snarvei mellom Hinna og nye SUS/universitetsområdet på Ullandhaug, forteller Kari Smådal Turøy, prosjektleder i Statens Vegvesen.