Jåttå Nord – Jåtunhøyden

Jåtunhøyden. Illustrasjon (Base/Ensign)
Del på Facebook

//Tekst: Grethe Eriksen//

Jåttå Nord er et stort utbyggingsområde som sakte begynner å ta form.  Ifølge reguleringsplanen åpnes det opp for mellom 800-1200 nye boenheter. Første delområde var «Husene i Skogen».  Et prosjekt på 98 boenheter som ble utsolgt før innflytting. Neste prosjekt ut er «Jåtunhøyden» (del av delfelt B1).

Reguleringsplan Jåttå Nord med avmerket delfelt (Ensign).

Det ligger nær toppen av Skogsbakken, øverst i åssiden over Hinna Park.  Utbyggerne er et samarbeid mellom Ineo Eiendom og Base Bolig. Delfeltet består av 3 lavblokker hver på 4 etasjer. Ifølge prosjektleder Rune Bertelsen i Base Bolig er det i slutten av august solgt 35 og reservert 5 av totalt 48 leiligheter.  Innflytting forventes sommeren 2024.

Leilighetene varierer i størrelser fra 42 – 187 m2.  De fleste med solrik og romslig balkong. I prospektet presenteres de som «moderne, trygge boliger med gode og smarte planløsninger».

Hvem kjøper?

De typiske kjøperne av de større leilighetene er det godt voksne paret som flytter ut av en enebolig til noe mer lettstelt. De minste leilighetene selges ofte til førstegangskjøpere som klarer seg fint uten bil.  Leilighetene er organisert i et borettslag. Dermed kan leilighetene ikke kjøpes som en ren investering og leies ut uten å ha oppnådd tilstrekkelig botid for eierne.  En ny trend er at flere av kjøperne har sitt daglige arbeid på det nye sykehuset og at mange av dem flytter langt. Også fra andre kommuner. En annen trend er de unges avtagende behov for parkering av egen bil.  En parkeringsplass koster fort ca. kr 400.000 ekstra, og de unge er blitt flinkere til å komme seg rundt med alternative transportmidler som buss, tog, elektrisk sparkesykkel eller vanlige sykler.

Tone og Ragnar Olsen flytter tilbake fra Elverum til Stavanger vår/sommer 2024.  Enebolig blir skiftet ut med lettstelt leilighet. Begge er da blitt pensjonister og ser fram til å ta opp igjen kontakten med gamle venner.   De har tidligere vært bosatt i bydelen i mer enn 30 år. Alle de tre barna deres har gått på skoler i Hinna, og det sosiale nettverket er fremdeles stort.

Jåttå Nord

Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2014 og området er digert.

Prosjektleder Rune Bertelsen i Base Bolig og daglig leder i Jåttå Utbyggingsselskap Tom Rune Tjelta. Foto: Grethe Eriksen

-Her kommer mye kjekt, forteller daglig leder i Jåttå Utbyggingsselskap Tom Rune Tjelta. Infrastrukturen rundt området gjøres ferdig tidlig slik at når de første flytter inn er lekeplasser, sportsområder og parker på plass.  Hele området er omkranset av en grønn ring.  Neste utbyggingsprosjekt er en lavblokk på 5 etasjer i delområde B2. Den legges ut for salg i slutten av august og deretter kommer rekkehus i delområde B1. Østerhus er utbygger av rekkehusene og salget starter rett over nyttår.  Delfelt B4 skal ut på høring i høst, og det feltet omfatter eneboliger i rekke. Ellers er det verdt å merke seg det som kalles «Jåtunbyen» (delfelt BF1 og BT1). Her bygges boliger og forretning/tjenester rundt et såkalt landsbygulv hvor Rema1000 allerede har signert avtale og det diskuteres mye annet spennende. Blant annet seniorboliger med utvidet servicetilbud.

Bydelen vokser

Hinna Bydel var pr 1.1.21 den nest største bydelen i Stavanger målt etter innbyggerantall (ca. 23000).  Bare Madla er større.  Vi har mange byggeprosjekt på gang i bydelen vår. Dersom vi legger til grunn snittet vi finner på Stavanger kommunes hjemmesider på 2,15 personer pr bolig har vi bare i Jåttå Nord økt innbyggertallet med mellom 1720 og 2580 personer.  En økning av boliger langs kollektivaksene og med kortreist avstand til butikker og tjenester er en ønsket og prioritert politikk.  I Hinna er vi flinke til å finne de gode løsningene.

Flere opplysninger om Jåtunhøyden finner du på https://jatunhoyden.no/