LEDER:

Del på Facebook

Kjære innbygger!

Sommeren går mot slutten. Her i vårt land er vi heldige som har hatt lange sommerkvelder selv om temperaturen ikke har vært av den høyeste denne sommeren.

Noen ting slår oss ekstra hardt og en av de er å miste fastlegen. Stavanger Aftenblad opplyste den 21. august at Forus legesenter vil legge ned fra 1.september og over 3300 personer mister fastlegen sin. For å si det rett ut, så kom dette som en stor overraskelse på de fleste av oss, og det er klart at det er svært alvorlig når 3300 mennesker nå står uten fastlege avtale.

For mange er fastlegen den tryggheten som man trenger, og er gjerne den som kjenner deg aller best på mange måter.

Hvorfor er fastlegeordningen så viktig?
Fastlegeordningen omtales ofte som helsetjenestens grunnmur i følge legeforeningen. Dette er en opplevelse mange av oss har. Derfor er det vanskelig når for eksempel et legesenter sliter med å få besatt stillinger. En godt utbygget primærlegetjeneste sikrer gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Når fastlegeordningen ble innført i 2001 ble det bedre for oss på mange måter. Det ble en mer tilgjengelighet, pasientrettighetene ble styrket og det ble lettere å rekruttere allmennleger. Dette gullet må ivaretas.

Mange spør seg nå hvorfor fastlegeordningen er under press og vi opplever mindre søkere og flere som ikke ønsker å bli fastlege. Legeforeningen sier at en rekke evalueringer har vist at innføringen av fastlegeordningen var vellykket og fungerte etter intensjonen. Men ordningen står nå overfor store utfordringer. Stadig flere kommuner varsler om store rekrutteringsutfordringer og mangel på fastlege for kommunens innbygger. Unge leger kvier seg for å gå inn i fastlegeordningen, og erfarne fastleger sier opp med ønske om en mindre belastende arbeidshverdag.

Derfor hadde utvalg for helse- og velferd oppe situasjonen til Forus legesenter på sist møte den 23.august. Utvalget uttrykker stor bekymring angående utfordringene rundt fastlegetilbudet på Forus, og ber kommunedirektøren om en snarlig orientering og skissering av mulige løsninger for å sikre et fortsatt fastlegetilbud i bydelen. Dette inkluderer kommunens handlingsrom når det gjelder særskilte økonomiske avtaler («8-2-avtaler») med næringsdrivende leger for å redusere legenes driftsutgifter, og eventuelt andre grep for å øke stillingsattraktivitet. Det bes også om at man ser på mulighetene for å drifte et nytt legesenter med kommunalt ansatte fastleger, gitt erfaringen med kommunale fastlegehjemler i Lervig og pågående rekrutteringsprosess i Kvernevik. Kommunedirektøren bes også følge opp innspill fra andre aktører i området som har tilbudt mulige løsninger når det gjelder lokaliteter, som utleie av fastlegekontor i Godesetdalen og samdrift med etablerte aktører som Svanholmen, En aktuell modell er også  en videreføring i eksisterende bygg.

For oss som er kommunedelspolitikere er det viktig at våre innbyggere opplever at tilbudet er tilstrekkelig og godt. Slik det fremstår i dag, ser vi med stor uro på situasjonen, og vil gjøre det vi kan for å sikre at innbyggerne skal beholde sitt lokale fastlege kontor, om ikke akkurat i samme bygg.

Geir Støle (Ap) og Anne Kristin Bruns (KrF)

Kommunedelsutvalget i Hinna