-Jeg er glad for at det blir ny skole på Vaulen!

Jan Ole Rød (Ap) er kommunedelspolitiker i Hinna kommunedel.
Del på Facebook

//Tekst og foto: Jorunn B. Eia//

Jan Ole Rød (71) har jobbet hele livet i den videregående skolen. Han har vært rektor i 25 år, først på Sauda vgs, så på Time vgs og til slutt Gand vgs i Sandnes. Han har merket seg at forskjellene mellom folk har blitt større de siste årene. Det neste året vil bli preget av kommende lokalvalg i 2024. I valgkampen og i neste valgperiode vil Rød jobbe for mindre forskjeller mellom folk. Han ønsker å gjøre Stavanger enda mer attraktiv for barnefamilier og konsentrere seg om de store utbyggingssakene i Hinna kommunedel.

-Jeg er nok preget av en oppvekst i Sauda på 1950- og 60-tallet der det var store forskjeller mellom folk. Jeg har de siste årene merket meg at forskjellene også viser seg blant elevene i den videregående skolen, sier Rød og legger til at SSB sine tall om levekår understøtter hans observasjon.

-Det er også store forskjeller i vårt nærmiljø der vi finner stor velstand blant noen og fattigdom blant andre. Tilbakemeldingene fra Gausel menighet på organisasjonen «Hjerte for bydelen» viser at mange har dårlig økonomi. Mange var ekstremt glade for gavekortene de fikk der de kunne kjøpe julegaver og julemat til familien før jul. Dette gjelder både innvandrere og etnisk norske, sier han og bemerker at Stavanger kommune har registrert 3.000 barn som vokser opp i fattigdom. På landsbasis er tallet 115.000 barn.

-Det er vanskeligere for ufaglærte å få jobb i dag, enn det var før. I dag kreves fagbrev og formell utdannelse i de fleste jobber. De jobbene som ufaglærte fikk i bedrifter tidligere, eksisterer ikke i dag. Det betyr at gruppen ‘unge uføre’ mellom 18-30 år stadig vokser, og vi har altfor mange her i Stavanger kommune, forteller Rød. Han mener det bør satses mer på tilrettelagt arbeid.

-Jeg er mest fornøyd med det arbeidet kommunedelsutvalget har gjort i forhold til Vaulen skole. Vi klarte å snu de sentrale politikerne i Stavanger. Det var meningen at det skulle bygges ny skole på Mariero som ikke ville stått klar før i 2030. Nå blir det bygging på Vaulen og en skole som skal stå ferdig i 2024/25.

Svømmehall og friområder

-Den viktigste saken i Hinna kommunedel er å få på plass en svømmenhall. Vi har over 22.000 innbyggere og er på størrelse med norske småbyer som alle har egen svømmehall. Det bare MÅ vi få til, understreker han.

-Jeg er veldig opptatt av friområdene i Hinna kommunedel. Vi må sikre at Sørmarka, Vaulen, Forusstranda og andre grønne lunger forblir urørt fra de nye utbyggingsprosjektene. Et stort flertall av de over 500 tilbakemeldingene i innbyggerundersøkelsen som ble gjort for et par år siden, handlet om at folk er opptatt av å bevare og utvikle friområdene, sier Rød. -Vi må ikke glemme å lytte til innbyggerne. Det viser seg at folk møter opp på innbyggermøtene og de er villige til å delta der de kan.

-Det bekymrer meg at den sørlige delen av vår kommunedel blir tappet for viktige tilbud. Jeg tenker da spesielt på fastlegekontoret som er nedlagt på Forus og på nedleggelsen av flere barnehager i samme område. Stavanger har en bunnsolid økonomi, og vi må bruke pengene der det trengs mest, mener Rød. Han legger til at opposisjonens bekymring for næringslivet har vist seg ikke å være berettiget. -Det skapes arbeidsplasser i Stavanger og bygges mer i Hinna enn noen gang, sier han.

Jan Ole Rød og kona er pensjonister, har leilighet, hytte og 10 barnebarn. Rød er medlem i Røde Kors der han er engasjert i Nettverk etter soning. Han er også med i Arbeidernes Historielag der det akkurat nå skrives bok om bergverk i Rogaland.